شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ZAR/BBD Ask

  • نرخ فعلی:0.1413
  • بالاترین قیمت روز:0.1415
  • پایین ترین قیمت روز:0.1404
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1404
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۴۲:۱۸
  • نرخ روز گذشته:0.1401
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.86%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0012

نمودار کندل استیک ZAR/BBD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک ZAR/BBD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1413 ریال5:42:18
0.1412 ریال5:21:20
0.141 ریال4:56:16
0.1411 ریال4:42:18
0.141 ریال4:21:18
0.1412 ریال3:56:17
0.1414 ریال3:42:18
0.1415 ریال3:21:16
0.1413 ریال2:56:17
0.1412 ریال2:21:17
0.141 ریال1:56:16
0.1408 ریال1:42:16
0.1407 ریال1:21:17
0.1404 ریال0:56:15
0.1405 ریال0:42:16
0.1404 ریال0:21:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات