شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ZAR/AUD Ask

  • نرخ فعلی:0.0997
  • بالاترین قیمت روز:0.1001
  • پایین ترین قیمت روز:0.0994
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0994
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۳۳:۱۲
  • نرخ روز گذشته:0.0995
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.2%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک ZAR/AUD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک ZAR/AUD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0997 ریال21:33:12
0.0998 ریال20:54:12
0.0999 ریال20:36:11
0.1 ریال20:15:14
0.1 ریال20:15:13
0.1001 ریال19:54:12
0.1 ریال19:15:14
0.1 ریال19:15:13
0.0998 ریال18:54:12
0.0999 ریال18:33:12
0.1001 ریال18:15:15
0.1001 ریال18:15:15
0.1 ریال17:54:13
0.0999 ریال17:33:16
0.1 ریال17:15:15
0.1 ریال17:15:14
0.0997 ریال16:54:12
0.0999 ریال16:33:13
0.1 ریال16:15:14
0.1 ریال16:15:13
0.0998 ریال15:54:12
0.0997 ریال14:54:14
0.0998 ریال13:54:13
0.0997 ریال13:15:15
0.0997 ریال13:15:14
0.0998 ریال12:54:14
0.0997 ریال11:54:14
0.0995 ریال11:33:13
0.0997 ریال10:33:12
0.0996 ریال10:15:13
0.0996 ریال10:15:12
0.0995 ریال9:54:12
0.0996 ریال9:33:11
0.0995 ریال8:54:12
0.0996 ریال8:15:13
0.0996 ریال8:15:12
0.0995 ریال7:33:11
0.0996 ریال7:15:12
0.0996 ریال7:15:12
0.0995 ریال6:54:11
0.0996 ریال5:54:13
0.0995 ریال5:15:15
0.0995 ریال5:15:13
0.0996 ریال4:33:12
0.0994 ریال3:54:12
0.0995 ریال3:33:12
0.0994 ریال2:33:14
0.0995 ریال0:33:13
0.0994 ریال0:15:14
0.0994 ریال0:15:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات