شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ZAR/AED Ask

  • نرخ فعلی:0.2458
  • بالاترین قیمت روز:0.2463
  • پایین ترین قیمت روز:0.2456
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2457
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۳۳:۱۸
  • نرخ روز گذشته:0.2458
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک ZAR/AED Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک ZAR/AED Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2458 ریال11:33:18
0.2459 ریال11:15:14
0.2459 ریال11:15:14
0.2458 ریال10:54:13
0.2456 ریال10:33:13
0.2458 ریال10:15:16
0.2458 ریال10:15:16
0.246 ریال9:54:14
0.2461 ریال8:33:13
0.246 ریال6:54:13
0.2461 ریال6:33:13
0.246 ریال6:15:16
0.246 ریال6:15:15
0.2461 ریال5:54:13
0.2459 ریال5:33:13
0.2461 ریال5:15:16
0.2461 ریال5:15:15
0.2463 ریال4:54:13
0.2461 ریال4:33:13
0.246 ریال4:15:14
0.246 ریال4:15:14
0.2461 ریال3:54:13
0.2459 ریال3:15:14
0.2459 ریال3:15:13
0.2461 ریال2:33:12
0.2459 ریال2:15:14
0.2459 ریال2:15:13
0.2458 ریال1:54:12
0.2459 ریال1:33:13
0.2458 ریال1:15:13
0.2458 ریال1:15:12
0.2457 ریال0:15:13
0.2457 ریال0:15:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات