شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

XTZ/USD kraken

  • نرخ فعلی:0.8075
  • بالاترین قیمت روز:0.8427
  • پایین ترین قیمت روز:0.8064
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:2.85%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.8381
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۵۳:۰۵
  • نرخ روز گذشته:0.8372
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.68%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0297

نمودار کندل استیک XTZ/USD kraken در روز جاری

نمودار کندل استیک XTZ/USD kraken در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.8075 ریال15:53:05
0.8067 ریال15:41:17
0.8075 ریال15:36:53
0.8067 ریال15:32:59
0.8075 ریال15:29:09
0.8067 ریال15:20:57
0.8075 ریال15:13:05
0.8064 ریال15:08:57
0.81 ریال14:44:51
0.8101 ریال14:40:57
0.8142 ریال14:29:02
0.8144 ریال14:05:13
0.8135 ریال13:49:14
0.815 ریال13:36:57
0.8165 ریال13:12:57
0.82 ریال12:48:55
0.8208 ریال12:36:53
0.8181 ریال12:33:07
0.8166 ریال12:28:59
0.8141 ریال12:21:13
0.8107 ریال12:12:57
0.8141 ریال12:01:54
0.8128 ریال11:57:10
0.8115 ریال11:45:12
0.8119 ریال11:29:14
0.8109 ریال11:25:08
0.8096 ریال11:08:50
0.81 ریال11:04:54
0.8088 ریال10:56:53
0.8194 ریال10:48:53
0.8182 ریال10:44:58
0.8194 ریال10:41:17
0.82 ریال10:20:57
0.8171 ریال10:01:46
0.8197 ریال9:52:54
0.8151 ریال9:44:51
0.8166 ریال9:32:51
0.8198 ریال9:28:49
0.819 ریال9:24:58
0.8197 ریال9:16:49
0.82 ریال9:04:49
0.8235 ریال8:57:06
0.8241 ریال8:52:55
0.819 ریال8:40:56
0.8175 ریال8:20:49
0.8173 ریال8:16:59
0.8175 ریال8:12:57
0.8173 ریال8:08:46
0.8175 ریال7:52:47
0.8173 ریال7:36:47
0.8196 ریال7:24:48
0.814 ریال7:16:49
0.8131 ریال7:08:44
0.823 ریال7:04:44
0.825 ریال6:48:44
0.8251 ریال6:47:05
0.8283 ریال6:32:52
0.825 ریال6:16:49
0.8252 ریال6:12:51
0.8248 ریال6:08:58
0.829 ریال5:40:59
0.8295 ریال5:28:53
0.8301 ریال5:24:50
0.8229 ریال5:08:49
0.8258 ریال4:56:54
0.8256 ریال4:52:52
0.8305 ریال4:48:46
0.8123 ریال4:24:47
0.8148 ریال4:20:52
0.8161 ریال4:12:58
0.8165 ریال4:04:48
0.8187 ریال4:01:19
0.8264 ریال3:56:53
0.8265 ریال3:52:56
0.8314 ریال3:48:45
0.834 ریال3:41:13
0.8339 ریال3:36:55
0.8385 ریال3:20:57
0.8351 ریال3:16:48
0.8416 ریال3:12:45
0.8383 ریال2:44:50
0.8427 ریال2:32:46
0.8415 ریال2:12:46
0.8401 ریال1:52:45
0.8404 ریال1:48:56
0.8401 ریال1:40:54
0.8382 ریال1:36:46
0.8331 ریال1:20:50
0.8378 ریال1:16:55
0.8332 ریال1:12:54
0.8335 ریال1:08:44
0.837 ریال1:04:59
0.8367 ریال1:01:23
0.8349 ریال0:48:41
0.8343 ریال0:40:51
0.83 ریال0:28:45
0.832 ریال0:24:51
0.837 ریال0:16:47
0.8381 ریال0:05:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات