شاخص یاب

ریپل / Ripple

  • نرخ فعلی:0.5158
  • بالاترین قیمت روز:0.545
  • پایین ترین قیمت روز:0.4499
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:4.48%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.4542
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۵۶:۴۱
  • نرخ روز گذشته:0.4536
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:13.71%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0622

نمودار کندل استیک ریپل / Ripple در روز جاری

نمودار کندل استیک ریپل / Ripple در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.5158 ریال9:56:41
0.5154 ریال9:52:39
0.5163 ریال9:48:41
0.5198 ریال9:44:41
0.5227 ریال9:40:41
0.5194 ریال9:36:26
0.5165 ریال9:32:41
0.5151 ریال9:28:26
0.5138 ریال9:24:26
0.5142 ریال9:20:44
0.514 ریال9:16:39
0.5145 ریال9:12:27
0.5102 ریال9:08:47
0.5175 ریال9:04:43
0.519 ریال9:00:47
0.5188 ریال8:56:39
0.52 ریال8:52:38
0.5239 ریال8:48:43
0.5205 ریال8:44:39
0.5244 ریال8:40:43
0.5177 ریال8:36:39
0.5189 ریال8:32:36
0.5201 ریال8:28:35
0.5219 ریال8:24:41
0.5165 ریال8:20:37
0.51 ریال8:16:41
0.5081 ریال8:12:41
0.5097 ریال8:08:43
0.508 ریال8:04:42
0.5122 ریال8:00:45
0.5076 ریال7:56:38
0.4946 ریال7:52:26
0.4938 ریال7:48:39
0.493 ریال7:44:46
0.4918 ریال7:40:40
0.4931 ریال7:36:39
0.4955 ریال7:32:42
0.4971 ریال7:28:39
0.4964 ریال7:24:41
0.4962 ریال7:20:47
0.4964 ریال7:16:39
0.4967 ریال7:12:37
0.4916 ریال7:08:39
0.4914 ریال7:04:26
0.4929 ریال7:00:45
0.4948 ریال6:56:39
0.4969 ریال6:52:41
0.4948 ریال6:48:25
0.494 ریال6:44:41
0.4901 ریال6:40:39
0.4858 ریال6:36:38
0.4898 ریال6:28:25
0.4919 ریال6:24:39
0.4917 ریال6:20:40
0.491 ریال6:16:50
0.4916 ریال6:12:37
0.4923 ریال6:08:36
0.49 ریال6:04:38
0.4957 ریال6:00:50
0.4994 ریال5:56:41
0.4955 ریال5:52:41
0.4944 ریال5:48:41
0.5005 ریال5:40:40
0.4983 ریال5:36:37
0.4957 ریال5:32:39
0.4946 ریال5:28:39
0.4903 ریال5:24:39
0.4942 ریال5:20:42
0.4959 ریال5:16:39
0.5034 ریال5:12:38
0.4981 ریال5:08:25
0.5029 ریال5:04:38
0.5026 ریال5:00:52
0.51 ریال4:56:38
0.513 ریال4:52:36
0.517 ریال4:48:37
0.5218 ریال4:44:43
0.5146 ریال4:40:39
0.516 ریال4:36:40
0.5126 ریال4:32:39
0.5133 ریال4:28:38
0.5097 ریال4:24:42
0.5131 ریال4:20:38
0.5137 ریال4:16:37
0.513 ریال4:12:38
0.5188 ریال4:08:37
0.5183 ریال4:04:38
0.515 ریال4:00:42
0.522 ریال3:56:37
0.5232 ریال3:52:41
0.5159 ریال3:48:36
0.5174 ریال3:44:38
0.5112 ریال3:40:46
0.5119 ریال3:36:41
0.5252 ریال3:32:26
0.5271 ریال3:28:24
0.5254 ریال3:24:38
0.5194 ریال3:20:48
0.5277 ریال3:16:40
0.5388 ریال3:12:36
0.545 ریال3:08:38
0.536 ریال3:04:40
0.5329 ریال3:00:45
0.5361 ریال2:56:26
0.54 ریال2:52:25
0.5261 ریال2:48:41
0.5201 ریال2:44:42
0.5202 ریال2:40:38
0.5138 ریال2:36:40
0.5 ریال2:32:37
0.505 ریال2:28:36
0.498 ریال2:24:22
0.5014 ریال2:20:37
0.5054 ریال2:16:19
0.4964 ریال2:12:35
0.4937 ریال2:04:41
0.4741 ریال2:00:46
0.4723 ریال1:56:25
0.4709 ریال1:52:38
0.4712 ریال1:48:41
0.4738 ریال1:44:38
0.4779 ریال1:40:27
0.4741 ریال1:36:38
0.4773 ریال1:32:40
0.477 ریال1:28:40
0.484 ریال1:24:38
0.478 ریال1:20:39
0.4733 ریال1:16:37
0.4599 ریال1:12:25
0.4572 ریال1:08:39
0.453 ریال1:04:38
0.4499 ریال0:56:38
0.454 ریال0:48:40
0.4541 ریال0:44:37
0.4517 ریال0:40:43
0.452 ریال0:36:39
0.4528 ریال0:32:44
0.4525 ریال0:28:40
0.4518 ریال0:24:25
0.454 ریال0:20:42
0.4538 ریال0:16:37
0.4526 ریال0:12:40
0.4549 ریال0:08:41
0.4542 ریال0:04:40
نظرات