شاخص یاب

ریپل / Ripple

  • نرخ فعلی:0.3189
  • بالاترین قیمت روز:0.3205
  • پایین ترین قیمت روز:0.3115
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.3164
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۵۲:۵۰
  • نرخ روز گذشته:0.3189
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک ریپل / Ripple در روز جاری

نمودار کندل استیک ریپل / Ripple در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.318 ریال18:12:51
0.319 ریال17:52:51
0.3164 ریال17:48:53
0.3172 ریال17:28:54
0.315 ریال17:25:04
0.3172 ریال17:16:53
0.3149 ریال17:01:18
0.315 ریال16:48:52
0.3173 ریال16:40:52
0.3164 ریال16:36:51
0.3166 ریال16:32:56
0.3164 ریال16:16:55
0.316 ریال16:08:55
0.3146 ریال16:04:58
0.3164 ریال15:56:55
0.3151 ریال15:52:56
0.3142 ریال15:44:55
0.3148 ریال15:41:03
0.3115 ریال15:36:56
0.313 ریال15:35:31
0.314 ریال13:40:54
0.3165 ریال13:36:53
0.3141 ریال13:32:59
0.3151 ریال13:20:56
0.3148 ریال12:56:57
0.3151 ریال12:52:56
0.3152 ریال12:28:58
0.315 ریال12:25:00
0.3152 ریال12:08:55
0.3148 ریال11:52:57
0.3139 ریال11:48:56
0.3147 ریال11:44:56
0.3139 ریال11:40:59
0.314 ریال11:08:52
0.3135 ریال10:52:54
0.314 ریال10:32:59
0.3145 ریال10:28:56
0.3144 ریال10:24:54
0.314 ریال9:56:52
0.3143 ریال9:48:54
0.3144 ریال9:40:56
0.3145 ریال8:40:52
0.3152 ریال8:28:55
0.314 ریال8:20:51
0.3152 ریال8:16:50
0.3145 ریال8:08:52
0.3174 ریال7:32:53
0.3145 ریال7:28:52
0.3155 ریال7:24:50
0.3145 ریال7:20:52
0.3149 ریال7:04:53
0.3156 ریال6:56:47
0.317 ریال6:52:49
0.3178 ریال6:44:39
0.3178 ریال6:40:52
0.3189 ریال6:04:50
0.3193 ریال6:00:58
0.3174 ریال5:56:51
0.3173 ریال5:40:49
0.3184 ریال5:16:55
0.3181 ریال5:04:50
0.3178 ریال5:00:58
0.3191 ریال4:48:48
0.3178 ریال4:40:54
0.3181 ریال4:36:48
0.3173 ریال4:16:47
0.3186 ریال3:48:48
0.3182 ریال3:44:47
0.3177 ریال3:40:48
0.3169 ریال3:32:46
0.3183 ریال3:28:46
0.3174 ریال3:24:47
0.3181 ریال3:08:51
0.3191 ریال3:04:49
0.3183 ریال3:00:55
0.3177 ریال2:56:48
0.317 ریال2:48:48
0.3165 ریال2:44:52
0.3168 ریال2:40:47
0.3161 ریال2:36:57
0.3162 ریال2:24:47
0.3148 ریال2:16:48
0.3142 ریال2:08:48
0.3138 ریال2:04:54
0.3133 ریال2:00:57
0.3138 ریال1:56:48
0.315 ریال1:52:47
0.3151 ریال1:48:50
0.3158 ریال1:44:48
0.3151 ریال1:28:48
0.3179 ریال0:48:50
0.3158 ریال0:44:50
0.317 ریال0:32:50
0.3164 ریال0:08:45
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات