کالایاب
شاخص یاب

مونه رو / Monero

  • نرخ فعلی:82.671
  • بالاترین قیمت روز:85.056
  • پایین ترین قیمت روز:82.671
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.93
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.89%
  • نرخ بازگشایی بازار:83.805
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۳۶:۵۷
  • نرخ روز گذشته:83.821
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.39%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1.15

نمودار کندل استیک مونه رو / Monero در روز جاری

نمودار کندل استیک مونه رو / Monero در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
82.671 ریال8:36:57
83.074 ریال8:28:56
83.292 ریال8:24:55
83.469 ریال8:08:52
83.372 ریال7:52:57
83.968 ریال6:48:54
83.409 ریال6:32:50
84.344 ریال5:36:59
84.048 ریال5:28:55
83.318 ریال4:56:57
83.93 ریال4:40:57
84 ریال4:32:55
84.226 ریال4:24:55
84.342 ریال4:20:54
85.056 ریال4:16:53
84.937 ریال4:08:53
84.344 ریال3:48:54
83.93 ریال3:32:53
83.318 ریال3:28:51
83.93 ریال3:08:49
83.734 ریال3:04:56
83.343 ریال2:56:52
83.617 ریال2:36:52
83.318 ریال2:20:53
83.5 ریال2:16:51
83.813 ریال2:12:54
84.226 ریال2:08:51
84.316 ریال1:56:53
84.434 ریال1:48:53
83.93 ریال1:04:54
84.436 ریال1:01:09
84.318 ریال0:52:52
83.704 ریال0:44:53
84.21 ریال0:40:55
83.704 ریال0:36:58
83.923 ریال0:32:59
83.805 ریال0:04:55
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات