شاخص یاب

مونه رو / Monero

  • نرخ فعلی:124.15
  • بالاترین قیمت روز:124.56
  • پایین ترین قیمت روز:122.88
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.85
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.12%
  • نرخ بازگشایی بازار:123.75
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۰۴:۵۶
  • نرخ روز گذشته:124.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.28%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.35

نمودار کندل استیک مونه رو / Monero در روز جاری

نمودار کندل استیک مونه رو / Monero در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
124.15 ریال11:04:56
124 ریال10:52:50
124.09 ریال10:36:56
124 ریال10:28:49
123.85 ریال9:32:48
124 ریال9:20:45
123.15 ریال9:16:48
124 ریال9:04:40
123.67 ریال9:00:54
123.79 ریال8:52:33
123.78 ریال8:40:44
124 ریال8:36:51
123.34 ریال8:28:46
122.88 ریال7:12:46
122.91 ریال7:04:45
123.29 ریال6:20:44
123.47 ریال5:56:44
123.48 ریال5:48:35
123.47 ریال5:44:50
123.34 ریال5:32:33
123.3 ریال5:28:40
123.29 ریال5:20:50
123.3 ریال5:16:31
123.88 ریال5:08:47
123.31 ریال5:00:48
123.89 ریال4:12:43
124.16 ریال4:04:43
123.5 ریال4:00:55
124.3 ریال3:48:45
123.5 ریال3:36:43
123.56 ریال3:20:44
123.68 ریال3:00:51
124 ریال2:36:49
124.56 ریال2:12:40
123.85 ریال1:44:50
124.25 ریال1:36:47
123.56 ریال1:32:51
124.26 ریال1:00:51
123.7 ریال0:48:47
123.96 ریال0:44:42
124.21 ریال0:24:47
123.75 ریال0:12:47
نظرات