شاخص یاب

استلار / Stellar

  • نرخ فعلی:0.259
  • بالاترین قیمت روز:0.2656
  • پایین ترین قیمت روز:0.2566
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2625
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۴۴:۴۶
  • نرخ روز گذشته:0.2636
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.78%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0046

نمودار کندل استیک استلار / Stellar در روز جاری

نمودار کندل استیک استلار / Stellar در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.259 ریال9:44:46
0.2605 ریال9:40:49
0.259 ریال9:24:50
0.2581 ریال9:04:49
0.259 ریال8:52:42
0.258 ریال8:44:43
0.259 ریال8:40:43
0.2582 ریال8:32:44
0.2589 ریال8:28:44
0.2587 ریال8:16:47
0.2573 ریال7:44:45
0.2576 ریال7:32:43
0.257 ریال7:08:42
0.2592 ریال6:56:43
0.257 ریال6:40:44
0.2572 ریال6:32:52
0.2572 ریال6:32:48
0.2592 ریال6:28:58
0.2589 ریال6:16:44
0.258 ریال6:04:45
0.2592 ریال6:01:05
0.2582 ریال5:44:43
0.2583 ریال5:32:44
0.2575 ریال5:24:46
0.2579 ریال5:16:43
0.2567 ریال5:12:45
0.2576 ریال5:08:43
0.2566 ریال4:48:41
0.2568 ریال4:36:41
0.2574 ریال4:32:42
0.258 ریال4:20:45
0.2598 ریال4:16:43
0.2582 ریال4:12:43
0.2595 ریال4:08:47
0.2605 ریال4:04:46
0.26 ریال3:52:43
0.2598 ریال3:44:40
0.26 ریال3:36:42
0.2615 ریال3:24:41
0.2616 ریال3:20:41
0.2622 ریال3:16:41
0.2652 ریال2:08:42
0.265 ریال2:04:44
0.2656 ریال2:00:54
0.265 ریال1:52:44
0.2643 ریال1:48:44
0.2615 ریال1:12:42
0.2625 ریال0:40:47
0.263 ریال0:24:45
0.2632 ریال0:12:50
0.2625 ریال0:04:44
نظرات