شاخص یاب

استلار / Stellar

  • نرخ فعلی:0.1037
  • بالاترین قیمت روز:0.1037
  • پایین ترین قیمت روز:0.1026
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1032
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۲:۲۴:۴۹
  • نرخ روز گذشته:0.1047
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.96%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.001

نمودار کندل استیک استلار / Stellar در روز جاری

نمودار کندل استیک استلار / Stellar در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1037 ریال2:24:49
0.1034 ریال2:16:50
0.1036 ریال2:08:47
0.103 ریال1:20:48
0.1033 ریال1:16:48
0.103 ریال0:32:55
0.1032 ریال0:20:52
0.1029 ریال0:16:49
0.1026 ریال0:12:51
0.1032 ریال0:04:55
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات