شاخص یاب

استلار / Stellar

  • نرخ فعلی:0.207
  • بالاترین قیمت روز:0.2094
  • پایین ترین قیمت روز:0.205
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2081
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۱۲:۴۶
  • نرخ روز گذشته:0.209
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.97%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.002

نمودار کندل استیک استلار / Stellar در روز جاری

نمودار کندل استیک استلار / Stellar در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.207 ریال12:12:46
0.2053 ریال12:00:44
0.206 ریال11:56:41
0.207 ریال11:36:41
0.2074 ریال11:24:38
0.207 ریال10:36:40
0.2059 ریال10:12:38
0.207 ریال10:00:43
0.206 ریال9:44:25
0.2057 ریال9:08:24
0.206 ریال9:04:36
0.2056 ریال7:04:36
0.2079 ریال6:24:43
0.2082 ریال6:20:45
0.2068 ریال6:12:39
0.2075 ریال6:08:38
0.2074 ریال6:05:16
0.2076 ریال5:24:39
0.2071 ریال4:52:40
0.2059 ریال4:48:41
0.2074 ریال4:32:36
0.2062 ریال3:52:25
0.205 ریال3:24:42
0.2075 ریال3:12:40
0.2065 ریال2:48:37
0.2063 ریال2:40:40
0.2055 ریال2:32:37
0.2063 ریال2:28:42
0.2079 ریال2:24:35
0.2063 ریال2:20:37
0.2077 ریال2:16:34
0.2089 ریال2:08:24
0.2094 ریال1:44:36
0.2087 ریال1:40:38
0.2078 ریال1:36:40
0.2083 ریال1:24:40
0.2087 ریال1:12:38
0.2077 ریال1:08:36
0.2073 ریال1:04:40
0.2081 ریال0:56:40
0.2089 ریال0:48:39
0.2078 ریال0:44:36
0.207 ریال0:40:41
0.2077 ریال0:36:37
0.2075 ریال0:32:39
0.2077 ریال0:16:41
0.208 ریال0:08:37
0.2081 ریال0:04:41
نظرات