شاخص یاب

نم / NEM

  • نرخ فعلی:0.0909
  • بالاترین قیمت روز:0.0922
  • پایین ترین قیمت روز:0.0888
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0901
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۴۰:۴۵
  • نرخ روز گذشته:0.0904
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.55%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0005

نمودار کندل استیک نم / NEM در روز جاری

نمودار کندل استیک نم / NEM در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0909 ریال8:40:45
0.0907 ریال8:28:37
0.0906 ریال8:24:42
0.0904 ریال8:20:39
0.0903 ریال8:16:42
0.0906 ریال8:12:42
0.0903 ریال8:08:44
0.0902 ریال8:04:43
0.0903 ریال7:56:39
0.0902 ریال7:52:27
0.09 ریال7:48:40
0.0902 ریال7:44:47
0.0904 ریال7:40:41
0.0905 ریال7:36:40
0.0903 ریال7:32:44
0.0902 ریال7:28:40
0.0904 ریال7:24:42
0.0906 ریال7:20:48
0.0904 ریال7:16:41
0.0905 ریال7:12:38
0.0903 ریال7:04:27
0.0904 ریال7:00:46
0.0902 ریال6:48:27
0.09 ریال6:44:42
0.0899 ریال6:40:41
0.0898 ریال6:36:40
0.0904 ریال6:24:40
0.0902 ریال6:20:41
0.0898 ریال6:16:51
0.0897 ریال6:12:38
0.0896 ریال6:08:38
0.0894 ریال6:04:39
0.0892 ریال6:00:52
0.0893 ریال5:56:42
0.0892 ریال5:48:43
0.0891 ریال5:44:40
0.0889 ریال5:40:42
0.0888 ریال5:32:40
0.0899 ریال5:28:40
0.0897 ریال5:16:40
0.0899 ریال5:12:40
0.0901 ریال5:04:39
0.09 ریال5:00:53
0.0908 ریال4:56:39
0.0907 ریال4:48:38
0.0906 ریال4:44:44
0.0905 ریال4:28:39
0.0908 ریال4:20:39
0.0911 ریال4:12:39
0.091 ریال4:00:44
0.0912 ریال3:48:38
0.0911 ریال3:44:39
0.0919 ریال3:36:43
0.0922 ریال3:32:28
0.092 ریال3:28:25
0.0919 ریال3:24:40
0.0917 ریال3:20:50
0.0918 ریال3:16:42
0.0916 ریال3:12:38
0.0917 ریال3:08:40
0.0913 ریال3:00:46
0.091 ریال2:56:27
0.0912 ریال2:52:26
0.0913 ریال2:48:42
0.091 ریال2:36:42
0.0909 ریال2:32:38
0.0911 ریال2:28:38
0.091 ریال2:12:36
0.0907 ریال2:08:41
0.0908 ریال2:04:43
0.0907 ریال2:00:48
0.0906 ریال1:56:26
0.0908 ریال1:52:39
0.0905 ریال1:48:42
0.0908 ریال1:44:40
0.0904 ریال1:40:28
0.0906 ریال1:36:39
0.0909 ریال1:32:41
0.0908 ریال1:28:42
0.0909 ریال1:24:40
0.0905 ریال1:20:41
0.0903 ریال1:16:38
0.0904 ریال1:12:26
0.0902 ریال1:08:40
0.0903 ریال1:04:39
0.0904 ریال0:52:42
0.0903 ریال0:40:45
0.0902 ریال0:36:40
0.0901 ریال0:32:45
0.0902 ریال0:28:41
0.0903 ریال0:12:42
0.0902 ریال0:08:43
0.0901 ریال0:04:41
نظرات