شاخص یاب

نم / NEM

  • نرخ فعلی:0.163
  • بالاترین قیمت روز:0.1645
  • پایین ترین قیمت روز:0.1614
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1634
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۰۸:۴۷
  • نرخ روز گذشته:0.1633
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.18%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک نم / NEM در روز جاری

نمودار کندل استیک نم / NEM در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.163 ریال11:08:47
0.1628 ریال11:04:57
0.1618 ریال10:48:46
0.1622 ریال10:44:37
0.1617 ریال10:40:50
0.1618 ریال10:36:56
0.1617 ریال10:32:50
0.1618 ریال10:24:51
0.1616 ریال10:20:50
0.1625 ریال10:16:46
0.1626 ریال10:08:46
0.1621 ریال9:56:49
0.1619 ریال9:52:52
0.1621 ریال9:48:33
0.1619 ریال9:44:43
0.1617 ریال9:40:50
0.1616 ریال9:32:48
0.1614 ریال9:28:48
0.1615 ریال9:24:42
0.1618 ریال9:16:48
0.1619 ریال9:12:41
0.1617 ریال9:08:44
0.162 ریال9:04:40
0.1619 ریال8:56:49
0.1623 ریال8:52:33
0.1621 ریال8:48:31
0.1622 ریال8:36:51
0.1624 ریال8:32:36
0.1625 ریال8:28:46
0.1623 ریال8:20:35
0.1625 ریال8:04:45
0.1626 ریال8:00:52
0.1623 ریال7:56:47
0.1626 ریال7:52:46
0.1623 ریال7:48:46
0.1626 ریال7:44:46
0.1625 ریال7:40:50
0.1621 ریال7:36:44
0.1624 ریال7:28:36
0.1623 ریال7:24:42
0.1622 ریال7:20:45
0.1624 ریال7:16:47
0.1623 ریال7:08:33
0.1621 ریال7:04:45
0.1622 ریال6:56:46
0.1627 ریال6:52:41
0.1628 ریال6:44:51
0.1626 ریال6:40:44
0.1623 ریال6:36:47
0.1624 ریال6:32:51
0.1625 ریال6:28:43
0.1622 ریال6:20:44
0.1621 ریال6:16:46
0.1625 ریال6:12:45
0.1627 ریال6:08:47
0.1626 ریال6:04:49
0.1623 ریال6:00:41
0.1627 ریال5:56:44
0.1625 ریال5:52:51
0.1632 ریال5:48:35
0.163 ریال5:44:51
0.1629 ریال5:28:41
0.1626 ریال5:20:50
0.1625 ریال5:16:32
0.1624 ریال5:12:44
0.1625 ریال5:08:47
0.1628 ریال5:04:49
0.1631 ریال5:00:49
0.163 ریال4:56:43
0.1632 ریال4:52:41
0.1631 ریال4:44:49
0.1632 ریال4:40:43
0.1629 ریال4:36:50
0.1631 ریال4:32:48
0.1629 ریال4:24:40
0.1633 ریال4:20:50
0.1636 ریال4:16:44
0.1633 ریال4:12:43
0.1636 ریال4:08:44
0.1633 ریال4:04:43
0.1634 ریال4:00:55
0.1637 ریال3:56:47
0.164 ریال3:52:47
0.1641 ریال3:48:45
0.1637 ریال3:44:40
0.1642 ریال3:40:45
0.1637 ریال3:36:44
0.1638 ریال3:32:48
0.1635 ریال3:28:42
0.1634 ریال3:24:43
0.1635 ریال3:20:44
0.1634 ریال3:12:48
0.1633 ریال3:08:48
0.1635 ریال2:56:42
0.1638 ریال2:52:42
0.1645 ریال2:44:30
0.1641 ریال2:40:47
0.164 ریال2:36:49
0.1642 ریال2:28:42
0.164 ریال2:24:44
0.1641 ریال2:20:32
0.1643 ریال2:16:44
0.1641 ریال2:12:40
0.1636 ریال2:04:47
0.1632 ریال2:00:53
0.1634 ریال1:52:40
0.1633 ریال1:40:45
0.1631 ریال1:36:47
0.163 ریال1:28:45
0.1628 ریال1:24:31
0.1629 ریال1:20:45
0.163 ریال1:16:41
0.1631 ریال1:12:42
0.1636 ریال1:08:46
0.1635 ریال1:04:43
0.1636 ریال1:00:51
0.1635 ریال0:56:47
0.1637 ریال0:52:40
0.1635 ریال0:40:49
0.1637 ریال0:36:40
0.1635 ریال0:32:51
0.1634 ریال0:28:41
0.1635 ریال0:24:47
0.1632 ریال0:20:46
0.1631 ریال0:12:47
0.1633 ریال0:08:33
0.1634 ریال0:04:45
نظرات