شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

XAG/TRY Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / لیره ترکیه 0 5.8797 5.9006 5.8905 (0%) 0 ۲۵ مهر
AED/TRY 0 1.6544 1.6637 1.6575 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/TRY 3.9583 3.9583 3.9583 3.9583 (0.92%) 0.0366 ۰۳:۰۶:۰۶
ARS/TRY 0 0.2026 0.2038 0.203 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/TRY 0 1.5034 1.5131 1.5034 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/TRY 4.398 4.398 4.398 4.398 (0.67%) 0.0295 ۰۷:۰۶:۰۷
CHF/TRY 0 5.8543 5.8543 5.8543 (0%) 0 ۲۶ مهر
CNY/TRY 0 0.8857 0.8925 0.8891 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/TRY 0 0.8639 0.8639 0.8639 (0%) 0 ۲۶ مهر
EUR/TRY 6.4493 6.4493 6.4493 6.4493 (0.38%) 0.0246 ۰۵:۰۶:۰۷
GBP/TRY 7.4919 7.4919 7.4919 7.4919 (0.11%) 0.0081 ۰۵:۰۶:۰۷
HKD/TRY 0 0.7725 0.7785 0.7756 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/TRY 0 0.0869 0.0875 0.0872 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/TRY 0 0.0549 0.0555 0.0553 (0%) 0 ۳۱ مرداد
KWD/TRY 0 20.0026 20.1534 20.0755 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/TRY 0 0.3213 0.3236 0.3217 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/TRY 0 0.7217 0.7274 0.7249 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/TRY 0 3.6819 3.6819 3.6819 (0%) 0 ۲۶ مهر
PHP/TRY 0 0.1136 0.1145 0.1141 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/TRY 0 1.6357 1.6481 1.6419 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/TRY 0 0.0902 0.0908 0.0905 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/TRY 0 1.6168 1.6293 1.6233 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/TRY 0 0.6669 0.672 0.6697 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/TRY 0 4.2334 4.2334 4.2334 (0%) 0 ۲۶ مهر
THB/TRY 0 0.1857 0.1872 0.1864 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/TRY 0 0.1978 0.1994 0.1987 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/TRY 0 0.0399 0.0399 0.0399 (0%) 0 ۱۵ تیر
ZAR/TRY 0 0.3915 0.3915 0.3915 (0%) 0 ۲۶ مهر
SDR/TRY 0 8.4814 8.5216 8.4982 (0%) 0 ۳۱ مرداد
XAGG/TRY 0 2.8824 2.8949 2.8923 (0%) 0 ۳۱ مرداد
XAG/ARS 1022.4 1022.4 1022.4 1022.4 (0.82%) 8.27 ۰۳:۰۶:۰۶
XAG/AUD 25.53 25.53 25.53 25.53 (0.82%) 0.21 ۰۳:۰۶:۰۶
XAG/CAD 23.0239 23.0239 23.0239 23.0239 (0.06%) 0.013 ۰۷:۰۶:۰۷
XAG/CNY 0 124.14 124.14 124.14 (0%) 0 ۲۶ مهر
XAU/TRY 8595.82 8595.82 8595.82 8595.82 (2.21%) 190.25 ۱۱:۰۶:۰۷
XAG/HKD 0 136.8705 136.8705 136.8705 (0%) 0 ۲۶ مهر
XAG/INR 0 1239.64 1239.64 1239.64 (0%) 0 ۲۶ مهر
XAG/IDR 0 2467.13 2467.13 2467.13 (0%) 0 ۲۶ مهر
XAG/KRW 0 205.66 205.66 205.66 (0%) 0 ۲۶ مهر
XAG/MXN 0 334.73 334.73 334.73 (0%) 0 ۲۶ مهر
XAG/RUB 0 1116.47 1116.47 1116.47 (0%) 0 ۲۶ مهر
XAG/SAR 0 65.49 65.49 65.49 (0%) 0 ۲۶ مهر
XAG/BRL 72.18 72.18 72.18 72.18 (1.14%) 0.82 ۰۷:۰۶:۰۷
XAG/CHF 0 548.9226 548.9226 548.9226 (0%) 0 ۲۶ مهر
XAG/EUR 0 15.65 15.65 15.65 (0%) 0 ۲۶ مهر
XAG/GBP 0 13.51 13.51 13.51 (0%) 0 ۲۶ مهر
XAG/JPY 0 1894.99 1894.99 1894.99 (0%) 0 ۲۶ مهر
XAG/TRY 0 100.807 100.807 100.807 (0%) 0 ۲۶ مهر
XAG/USD 0 17.419 17.419 17.419 (0%) 0 ۲۶ مهر
XAG/ZAR 0 256.99 256.99 256.99 (0%) 0 ۲۶ مهر
BTC/TRY 46484.06 46484.06 46484.06 46484.06 (1.77%) 820.87 ۰۵:۰۶:۰۷