شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

XAG/SAR Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / ریال عربستان 0 3.7509 3.7514 3.7509 (0%) 0 ۲۵ مهر
AED/SAR 1.0204 1.0204 1.0204 1.0204 (0.02%) 0.0002 ۱۲:۰۶:۰۷
AUD/SAR 0 2.7617 2.7659 2.7636 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ARS/SAR 0 0.1251 0.1252 0.1252 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/SAR 0 0.9271 0.9323 0.9271 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/SAR 2.8541 2.8541 2.8541 2.8541 (0.11%) 0.0032 ۰۷:۰۶:۰۷
CHF/SAR 0 3.8057 3.816 3.8152 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/SAR 0 0.5479 0.5485 0.5483 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/SAR 0 0.582 0.5829 0.5829 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EGP/SAR 0 0.21 0.2102 0.2101 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/SAR 4.18 4.18 4.18 4.18 (0.31%) 0.0129 ۱۲:۰۶:۰۷
GBP/SAR 4.8388 4.8388 4.8388 4.8388 (0.43%) 0.0205 ۱۲:۰۶:۰۷
HKD/SAR 0 0.4779 0.4784 0.4783 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JOD/SAR 0 5.2857 5.2869 5.2865 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/SAR 0 0.0345 0.0345 0.0345 (0%) 0 ۲۶ مهر
KWD/SAR 0 12.3736 12.3886 12.381 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/SAR 0 0.198 0.1989 0.1984 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/SAR 0 0.4464 0.4472 0.447 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/SAR 0 2.5104 2.5207 2.518 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/SAR 0 1.0117 1.013 1.0126 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/SAR 0 0.0558 0.0558 0.0558 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/SAR 0 0.4125 0.4131 0.413 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/SAR 0 2.747 2.7506 2.75 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/SAR 0 0.1149 0.115 0.115 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/SAR 0 0.6174 0.6203 0.6178 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/SAR 0 0.1224 0.1225 0.1225 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/SAR 0 0.0327 0.0327 0.0327 (0%) 0 ۱۵ تیر
ZAR/SAR 0 0.2607 0.2614 0.2608 (0%) 0 ۳۱ مرداد
XAG/ARS 1022.4 1022.4 1022.4 1022.4 (0.82%) 8.27 ۰۳:۰۶:۰۶
XAG/AUD 25.53 25.53 25.53 25.53 (0.82%) 0.21 ۰۳:۰۶:۰۶
XAG/CAD 23.0239 23.0239 23.0239 23.0239 (0.06%) 0.013 ۰۷:۰۶:۰۷
XAG/CNY 0 124.14 124.14 124.14 (0%) 0 ۲۶ مهر
XAU/SAR 5589.2 5589.2 5589.2 5589.2 (0.01%) 0.7 ۱۱:۰۶:۰۷
XAG/HKD 0 136.8705 136.8705 136.8705 (0%) 0 ۲۶ مهر
XAG/INR 0 1239.64 1239.64 1239.64 (0%) 0 ۲۶ مهر
XAG/IDR 0 2467.13 2467.13 2467.13 (0%) 0 ۲۶ مهر
XAG/KRW 206.8 206.8 206.8 206.8 (0.55%) 1.14 ۱۵:۰۶:۰۷
XAG/MXN 335.31 335.31 335.31 335.31 (0.17%) 0.58 ۱۲:۳۳:۰۶
XAG/RUB 1118.88 1118.88 1118.88 1118.88 (0.22%) 2.41 ۱۲:۰۶:۰۷
XAG/SAR 65.8 65.8 65.8 65.8 (0.47%) 0.31 ۱۲:۰۶:۰۷
XAG/BRL 72.18 72.18 72.18 72.18 (1.14%) 0.82 ۰۷:۰۶:۰۷
XAG/CHF 553.1515 553.1515 553.1515 553.1515 (0.77%) 4.2289 ۱۵:۰۶:۰۷
XAG/EUR 15.67 15.67 15.67 15.67 (0.13%) 0.02 ۱۵:۰۶:۰۷
XAG/GBP 13.5 13.5 13.5 13.5 (0.07%) 0.01 ۱۵:۰۶:۰۷
XAG/JPY 0 1894.99 1894.99 1894.99 (0%) 0 ۲۶ مهر
XAG/TRY 101.473 101.473 101.473 101.473 (0.66%) 0.666 ۱۵:۰۶:۰۷
XAG/USD 17.531 17.531 17.531 17.531 (0.64%) 0.112 ۱۵:۰۶:۰۷
XAG/ZAR 258.5 258.5 258.5 258.5 (0.59%) 1.51 ۱۵:۰۶:۰۷