شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

VEF/PHP Ask

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
0.46 0.46 0.47 0.47 2018/07/06 1397/04/15 1397-04-15
0.00 0.00 0.00 0.00 2018/05/12 1397/02/22 1397-02-22

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص VEF/PHP Ask