شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

VEF/NOK Bid

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
0.07 0.07 0.07 0.07 2018/07/06 1397/04/15 1397-04-15
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 2018/05/05 1397/02/15 1397-02-15

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص VEF/NOK Bid