شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

VEF/NAD Bid

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
0.1178 0.1178 0.1178 0.1178 2018/07/06 1397/04/15 1397-04-15
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 2018/06/25 1397/04/04 1397-04-04
0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 2018/05/05 1397/02/15 1397-02-15

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص VEF/NAD Bid