شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

VEF/MAD Bid

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
0.0821 0.0820 0.0821 0.0820 2018/07/07 1397/04/16 1397-04-16
0.0812 0.0812 0.0821 0.0820 2018/07/06 1397/04/15 1397-04-15
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 2018/05/05 1397/02/15 1397-02-15

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص VEF/MAD Bid