شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

VEF/GBP Ask

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
0.3143 0.3143 0.3143 0.3143 2018/08/22 1397/05/31 1397-05-31
0.0066 0.0066 0.0066 0.0066 2018/07/06 1397/04/15 1397-04-15
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018/05/12 1397/02/22 1397-02-22

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص VEF/GBP Ask