شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

VEF/CLP Ask

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
0.27 0.27 0.27 0.27 2018/08/14 1397/05/23 1397-05-23
0.55 0.54 0.55 0.54 2018/07/12 1397/04/21 1397-04-21
0.01 0.01 0.01 0.01 2018/05/12 1397/02/22 1397-02-22
0.01 0.01 0.01 0.01 2018/05/05 1397/02/15 1397-02-15

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص VEF/CLP Ask