شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

VEF/CHF Ask

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 2019/10/24 1398/08/02 1398-08-02
0.0086 0.0086 0.0086 0.0086 2018/07/06 1397/04/15 1397-04-15
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018/05/12 1397/02/22 1397-02-22

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص VEF/CHF Ask