شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

VEF/CAD Bid

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
0.0114 0.0114 0.0114 0.0114 2018/07/06 1397/04/15 1397-04-15

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص VEF/CAD Bid