کالایاب
شاخص یاب

VanEck Vectors Vietnam

  • نرخ فعلی:16.06
  • بالاترین قیمت روز:16.14
  • پایین ترین قیمت روز:16
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.11
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.31%
  • نرخ بازگشایی بازار:16
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۰۳:۲۰
  • نرخ روز گذشته:16.02
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.25%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.04

نمودار کندل استیک VanEck Vectors Vietnam در روز جاری

نمودار کندل استیک VanEck Vectors Vietnam در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
16.06 ریال23:03:20
16.04 ریال22:33:05
16.03 ریال22:03:11
16.05 ریال21:33:01
16.08 ریال21:03:33
16.14 ریال20:33:19
16.11 ریال19:33:15
16 ریال18:33:25
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات