پرو اروگوئه / دلار

  • نرخ فعلی:0.0319
  • بالاترین قیمت روز:0.032
  • پایین ترین قیمت روز:0.0319
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.032
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۴:۲۵
  • نرخ روز گذشته:0.0324
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.57%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0005

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0319 ریال4:34:25
0.032 ریال1:32:21
نظرات