شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

UYU/PYG Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / گورانی پاراگوئه 6467 6466.03 6487.43 6486.02 (0.31%) 19.99 ۲۰:۰۳:۲۰
پزو اروگوئه / دلار 0.0267 0.0267 0.0269 0.0268 (0%) 0 ۲۱:۳۷:۲۰
ARS/PYG 0 195.55 196.55 195.55 (0%) 0 ۳۱ مرداد
UYU/ARS 0 0.9489 0.9537 0.9537 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BOB/PYG 0 852.56 852.56 852.56 (0%) 0 ۳۱ مرداد
UYU/BOB 0 0.2242 0.2251 0.2242 (0%) 0 ۳۰ مرداد
BRL/PYG 0 1447.94 1464.19 1447.99 (0%) 0 ۳۱ مرداد
UYU/BRL 0 0.1274 0.1289 0.1289 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CLP/PYG 0 8.8126 8.8778 8.8318 (0%) 0 ۳۱ مرداد
UYU/CLP 0 21.03 21.54 21.13 (0%) 0 ۳۱ مرداد
COP/PYG 0 1.9685 1.9779 1.9685 (0%) 0 ۳۱ مرداد
UYU/COP 0 94.34 94.79 94.79 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/PYG 7175.3 7175.3 7175.3 7175.3 (0.41%) 29.2 ۱۲:۰۶:۱۶
UYU/MXN 0 0.5976 0.6021 0.6018 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/PYG 0 309.69 312.14 309.8 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PEN/PYG 0 1780.19 1780.19 1780.19 (0%) 0 ۳۱ مرداد
UYU/PEN 0 0.1069 0.1069 0.1069 (0%) 0 ۳۱ مرداد
UYU/PYG 0 186.46 186.8 186.46 (0%) 0 ۳۰ مرداد
VEF/PYG 0 0.24 0.24 0.24 (0%) 0 ۲۶ مرداد
UYU/VEF 0 2524.6548 2528.2452 2528.2452 (0%) 0 ۴ تیر
ZAR/PYG 439.0856 439.0856 439.0856 439.0856 (0.61%) 2.6409 ۱۲:۰۶:۱۶
UYU/EUR 0.0238 0.0238 0.0238 0.0238 (0.42%) 0.0001 ۰۵:۰۶:۱۳
UYU/GBP 0.0206 0.0206 0.0206 0.0206 (0.49%) 0.0001 ۰۵:۰۶:۱۳
UYU/ZAR 0 0.4615 0.4615 0.4615 (0%) 0 ۱۰ بهمن