شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

UYU/MXN Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / پزوی مکزیک 19.2179 19.1578 19.2333 19.167 (0.3%) 0.0578 ۱۳:۱۳:۰۹
پزو اروگوئه / دلار 0 0.0268 0.0268 0.0268 (0%) 0 ۲۴ مهر
AED/MXN 0 5.1403 5.1645 5.1531 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/MXN 0 12.9801 12.9801 12.9801 (0%) 0 ۲۴ مهر
ARS/MXN 0 0.33 0.33 0.33 (0%) 0 ۲۴ مهر
UYU/ARS 0 0.9489 0.9537 0.9537 (0%) 0 ۳۱ مرداد
UYU/BOB 0 0.2242 0.2251 0.2242 (0%) 0 ۳۰ مرداد
BOB/MXN 0 2.732 2.754 2.7515 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/MXN 0 4.6032 4.6032 4.6032 (0%) 0 ۲۴ مهر
UYU/BRL 0 0.1274 0.1289 0.1289 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/MXN 0 14.57 14.57 14.57 (0%) 0 ۲۴ مهر
CHF/MXN 19.319 19.319 19.319 19.319 (0.13%) 0.026 ۱۲:۳۳:۲۱
UYU/CLP 0 21.03 21.54 21.13 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CLP/MXN 0 0.0269 0.0269 0.0269 (0%) 0 ۲۴ مهر
CNY/MXN 0 2.7577 2.7703 2.7643 (0%) 0 ۳۱ مرداد
UYU/COP 0 94.34 94.79 94.79 (0%) 0 ۳۱ مرداد
COP/MXN 0 0.0056 0.0056 0.0056 (0%) 0 ۱۸ مهر
DKK/MXN 0 2.8425 2.8425 2.8425 (0%) 0 ۲۴ مهر
EUR/MXN 21.251 21.251 21.264 21.264 (0.14%) 0.029 ۱۲:۳۳:۲۲
GBP/MXN 24.584 24.584 24.584 24.584 (0.69%) 0.168 ۱۲:۳۳:۲۲
HKD/MXN 2.4445 2.4445 2.4445 2.4445 (0.5%) 0.0123 ۱۲:۳۳:۲۲
INR/MXN 0 0.2704 0.2717 0.2711 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/MXN 0 0.1784 0.1784 0.1784 (0%) 0 ۲۲ مهر
SGD/MXN 14.0306 14.0306 14.0306 14.0306 (0.2%) 0.0278 ۱۲:۳۳:۲۱
NOK/MXN 0 2.2463 2.2587 2.2532 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/MXN 12.1206 12.1206 12.1206 12.1206 (0.1%) 0.0126 ۱۲:۳۳:۲۲
PHP/MXN 0 0.3537 0.3553 0.3547 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/MXN 4.9608 4.9608 4.9608 4.9608 (0.22%) 0.011 ۱۲:۳۳:۲۲
RUB/MXN 0.2997 0.2997 0.2997 0.2997 (0.03%) 0.0001 ۱۲:۳۳:۲۲
SAR/MXN 0 5.0348 5.0583 5.0461 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/MXN 0 2.0763 2.0866 2.0817 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/MXN 0 0.5782 0.5811 0.5794 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/MXN 0 3.1085 3.1306 3.1138 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/MXN 0 0.616 0.619 0.6176 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/MXN 0 0.1663 0.1663 0.1663 (0%) 0 ۱۶ تیر
ZAR/MXN 1.2926 1.2926 1.2926 1.2926 (0.76%) 0.0098 ۱۲:۳۳:۲۱
PYG/MXN 0 0.0033 0.0034 0.0033 (0%) 0 ۲۴ مرداد
UYU/MXN 0 0.5976 0.6021 0.6018 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PEN/MXN 5.7287 5.7287 5.7287 5.7287 (0.08%) 0.0047 ۱۲:۳۳:۲۲
UYU/PEN 0 0.1069 0.1069 0.1069 (0%) 0 ۳۱ مرداد
UYU/PYG 0 186.46 186.8 186.46 (0%) 0 ۳۰ مرداد
UYU/VEF 0 2524.6548 2528.2452 2528.2452 (0%) 0 ۴ تیر
CZK/MXN 0 0.8229 0.8229 0.8229 (0%) 0 ۲۴ مهر
XAU/MXN 28610.57 28610.57 28610.57 28610.57 (0.58%) 165.18 ۱۱:۰۶:۱۲
BTC/MXN 154794.8 154794.8 154794.8 154794.8 (3.4%) 5265.2 ۱۲:۳۳:۲۲
ETH/MXN 0 3910.0098 3910.0098 3910.0098 (0%) 0 ۲۵ اردیبهشت
LTC/MXN 0 1710.62 1710.62 1710.62 (0%) 0 ۲۵ اردیبهشت
XAG/MXN 334.69 334.69 334.69 334.69 (1.63%) 5.46 ۱۲:۳۳:۲۱
XRP/MXN 5.69 5.69 5.69 5.69 (1.79%) 0.1 ۱۲:۳۳:۲۲
UYU/EUR 0.0239 0.0239 0.0239 0.0239 (0.84%) 0.0002 ۰۵:۰۶:۰۸
UYU/GBP 0.0209 0.0209 0.0209 0.0209 (1.44%) 0.0003 ۰۵:۰۶:۰۸
UYU/ZAR 0 0.4615 0.4615 0.4615 (0%) 0 ۱۰ بهمن