شاخص یاب

دلار / کواچا زامبیا

  • نرخ فعلی:11.87
  • بالاترین قیمت روز:11.9
  • پایین ترین قیمت روز:11.87
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:11.9
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۵۷:۱۲
  • نرخ روز گذشته:11.87
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / کواچا زامبیا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کواچا زامبیا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
11.87 ریال10:57:12
11.9 ریال4:32:10
نظرات