شاخص یاب

دلار / کواچا زامبیا

  • نرخ فعلی:11.11
  • بالاترین قیمت روز:11.11
  • پایین ترین قیمت روز:10.84
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.27
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:10.84
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۸:۲۲
  • نرخ روز گذشته:10.83
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.59%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.28

نمودار کندل استیک دلار / کواچا زامبیا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کواچا زامبیا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
11.11 ریال15:38:22
10.84 ریال14:50:24
10.87 ریال14:49:23
10.84 ریال14:47:22
10.87 ریال14:46:21
10.84 ریال14:40:24
10.87 ریال14:39:27
10.84 ریال14:38:22
10.87 ریال14:37:22
10.84 ریال14:23:22
10.87 ریال14:22:22
10.84 ریال12:56:26
10.87 ریال12:55:28
10.84 ریال4:32:15
نظرات