دلار / کواچا زامبیا

  • نرخ فعلی:10.12
  • بالاترین قیمت روز:10.12
  • پایین ترین قیمت روز:10.1
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:10.1
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۴:۲۵
  • نرخ روز گذشته:10.14
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.2%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.02

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
10.12 ریال4:34:25
10.1 ریال1:32:21
نظرات