شاخص یاب

دلار / کواچا زامبیا

  • نرخ فعلی:10.17
  • بالاترین قیمت روز:10.17
  • پایین ترین قیمت روز:10.09
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.05
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:10.09
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۴۰:۵۷
  • نرخ روز گذشته:10.12
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.49%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.05

نمودار کندل استیک دلار / کواچا زامبیا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کواچا زامبیا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
10.17 ریال4:40:57
10.12 ریال1:40:21
10.09 ریال1:39:39
نظرات