دلار / کواچا زامبیا

  • نرخ فعلی:9.83
  • بالاترین قیمت روز:9.83
  • پایین ترین قیمت روز:9.83
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:9.83
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۲:۴۳
  • نرخ روز گذشته:9.77
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.61%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.06

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9.83 ریال4:32:43
نظرات