شاخص یاب

دلار / کواچا زامبیا

  • نرخ فعلی:10.06
  • بالاترین قیمت روز:10.06
  • پایین ترین قیمت روز:10.06
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:10.06
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۴:۳۲
  • نرخ روز گذشته:10.09
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.3%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.03

نمودار کندل استیک دلار / کواچا زامبیا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کواچا زامبیا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
10.06 ریال4:34:32
نظرات