شاخص یاب

دلار / کواچا زامبیا

  • نرخ فعلی:11.55
  • بالاترین قیمت روز:11.78
  • پایین ترین قیمت روز:11.55
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.23
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:11.78
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۴۰:۱۸
  • نرخ روز گذشته:11.71
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.39%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.16

نمودار کندل استیک دلار / کواچا زامبیا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کواچا زامبیا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
11.55 ریال14:40:18
11.78 ریال13:45:20
11.75 ریال13:44:16
11.78 ریال3:32:10
نظرات