کالایاب
شاخص یاب

دلار / راند آفریقای جنوبی

  • نرخ فعلی:15.2061
  • بالاترین قیمت روز:15.2062
  • پایین ترین قیمت روز:15.1791
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:15.205
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۴۳:۰۳
  • نرخ روز گذشته:15.1919
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0142

نمودار کندل استیک دلار / راند آفریقای جنوبی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / راند آفریقای جنوبی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
15.2061 ریال1:43:03
15.1955 ریال1:37:03
15.2057 ریال1:33:06
15.1902 ریال1:31:03
15.1974 ریال1:28:04
15.201 ریال1:25:05
15.201 ریال1:25:04
15.2005 ریال1:22:04
15.2031 ریال1:19:04
15.1967 ریال1:16:03
15.2042 ریال1:13:04
15.1951 ریال1:10:04
15.1921 ریال1:07:03
15.1917 ریال1:04:04
15.193 ریال1:01:04
15.1927 ریال0:58:03
15.1931 ریال0:55:04
15.1931 ریال0:55:04
15.2023 ریال0:52:04
15.1926 ریال0:49:04
15.1912 ریال0:47:04
15.1862 ریال0:44:03
15.1911 ریال0:39:06
15.182 ریال0:36:06
15.2062 ریال0:32:04
15.1804 ریال0:29:03
15.1791 ریال0:26:03
15.1793 ریال0:23:04
15.1825 ریال0:20:05
15.1825 ریال0:20:04
15.1869 ریال0:16:04
15.1792 ریال0:14:04
15.1799 ریال0:10:05
15.1799 ریال0:10:04
15.1791 ریال0:07:03
15.1864 ریال0:04:04
15.205 ریال0:03:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات