شاخص یاب

دلار / ریال یمن

  • نرخ فعلی:250.75
  • بالاترین قیمت روز:250.8
  • پایین ترین قیمت روز:250.75
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.05
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:250.8
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۲۷:۴۳
  • نرخ روز گذشته:250.75
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / ریال یمن در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / ریال یمن در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
250.75 ریال9:27:43
250.8 ریال9:25:45
250.75 ریال9:24:48
250.8 ریال9:22:58
250.75 ریال9:13:51
250.8 ریال9:12:55
250.75 ریال9:01:11
250.8 ریال8:58:57
250.75 ریال8:29:58
250.75 ریال8:28:50
250.8 ریال8:27:46
250.75 ریال7:05:00
250.8 ریال7:03:58
250.75 ریال7:00:52
250.8 ریال6:58:39
250.75 ریال6:36:50
250.8 ریال6:34:57
250.75 ریال6:21:40
250.8 ریال6:20:48
250.75 ریال5:48:32
250.8 ریال5:46:34
250.75 ریال4:41:46
250.75 ریال4:40:37
250.8 ریال4:39:34
250.75 ریال4:06:06
250.75 ریال4:04:01
250.8 ریال4:02:09
250.75 ریال3:26:56
250.75 ریال3:25:44
250.8 ریال3:24:39
250.75 ریال3:03:46
250.8 ریال3:01:58
250.75 ریال2:54:32
250.8 ریال2:52:41
250.75 ریال2:51:41
250.8 ریال2:50:50
نظرات