شاخص یاب

دلار / فرانک در مستعمرات فرانسه

  • نرخ فعلی:102.33
  • بالاترین قیمت روز:102.33
  • پایین ترین قیمت روز:102.33
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:102.33
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۶:۴۳
  • نرخ روز گذشته:102.25
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.08

نمودار کندل استیک دلار / فرانک در مستعمرات فرانسه در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / فرانک در مستعمرات فرانسه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
102.33 ریال4:36:43
102.33 ریال4:35:30
نظرات