دلار / فرانک در مستعمرات فرانسه

  • سکه فروشان مجاز97.13
  • بالاترین قیمت روز:97.97
  • پایین ترین قیمت روز:97.129
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.84
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:97.305
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۳۱:۲۹
  • نرخ روز گذشته:97.97
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.86%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.84

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
97.13 ریال16:31:29
97.97 ریال16:07:53
97.129 ریال15:49:25
97.305 ریال4:37:50
نظرات