شاخص یاب

دلار / فرانک در مستعمرات فرانسه

  • نرخ فعلی:101.39
  • بالاترین قیمت روز:102
  • پایین ترین قیمت روز:101.39
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.61
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:102
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۳۲:۱۱
  • نرخ روز گذشته:101.28
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.11%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.11

نمودار کندل استیک دلار / فرانک در مستعمرات فرانسه در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / فرانک در مستعمرات فرانسه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
101.39 ریال3:32:11
102 ریال0:06:10
نظرات