دلار / فرانک در مستعمرات فرانسه

  • نرخ فعلی:101.37
  • بالاترین قیمت روز:101.37
  • پایین ترین قیمت روز:101.15
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.22
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:101.15
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۴:۲۵
  • نرخ روز گذشته:101.24
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.13

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
101.37 ریال4:34:25
101.15 ریال1:32:21
نظرات