شاخص یاب

دلار / فرانک در مستعمرات فرانسه

  • نرخ فعلی:104.34
  • بالاترین قیمت روز:104.71
  • پایین ترین قیمت روز:104.16
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.55
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.17%
  • نرخ بازگشایی بازار:104.71
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۵:۰۹
  • نرخ روز گذشته:104.9
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.54%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.56

نمودار کندل استیک دلار / فرانک در مستعمرات فرانسه در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / فرانک در مستعمرات فرانسه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
104.34 ریال15:35:09
104.16 ریال4:32:09
104.71 ریال1:53:08
نظرات