شاخص یاب

دلار / فرانک آفریقای غربی

  • نرخ فعلی:564
  • بالاترین قیمت روز:564
  • پایین ترین قیمت روز:561.12
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.88
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.18%
  • نرخ بازگشایی بازار:561.7
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۴۴:۲۲
  • نرخ روز گذشته:563
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.18%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1

نمودار کندل استیک دلار / فرانک آفریقای غربی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / فرانک آفریقای غربی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
564 ریال21:44:22
563 ریال18:05:23
561.12 ریال15:38:22
561.7 ریال4:32:15
نظرات