شاخص یاب

دلار / فرانک آفریقای غربی

  • نرخ فعلی:561.71
  • بالاترین قیمت روز:561.71
  • پایین ترین قیمت روز:561.71
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:561.71
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۵:۵۴
  • نرخ روز گذشته:564
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.41%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2.29

نمودار کندل استیک دلار / فرانک آفریقای غربی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / فرانک آفریقای غربی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
561.71 ریال4:35:54
561.71 ریال4:34:50
نظرات