دلار / فرانک آفریقای غربی

  • نرخ فعلی:557.56
  • بالاترین قیمت روز:557.56
  • پایین ترین قیمت روز:556.34
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.22
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:556.34
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۴:۲۵
  • نرخ روز گذشته:556.83
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.73

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
557.56 ریال4:34:25
556.34 ریال1:32:21
نظرات