شاخص یاب

دلار / فرانک آفریقای غربی

  • نرخ فعلی:557.65
  • بالاترین قیمت روز:570
  • پایین ترین قیمت روز:557.65
  • بیشترین مقدار نوسان روز:11.35
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:570
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۳۲:۱۱
  • نرخ روز گذشته:569
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:11.35

نمودار کندل استیک دلار / فرانک آفریقای غربی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / فرانک آفریقای غربی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
557.65 ریال3:32:11
569 ریال2:18:11
570 ریال2:17:08
569 ریال2:04:09
570 ریال2:03:12
569 ریال2:02:10
570 ریال2:01:09
نظرات