شاخص یاب

دلار / فرانک آفریقای غربی

  • نرخ فعلی:581.89
  • بالاترین قیمت روز:581.89
  • پایین ترین قیمت روز:580.3
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.59
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:580.3
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۴:۱۵
  • نرخ روز گذشته:588
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:6.11

نمودار کندل استیک دلار / فرانک آفریقای غربی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / فرانک آفریقای غربی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
581.89 ریال15:34:15
580.3 ریال4:32:10
نظرات