دلار / فرانک آفریقای غربی

  • نرخ فعلی:555.28
  • بالاترین قیمت روز:556.41
  • پایین ترین قیمت روز:555.28
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.13
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:556.41
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۷:۱۸
  • نرخ روز گذشته:554
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.23%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1.28

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
555.28 ریال15:37:18
556.41 ریال4:33:07
نظرات