USD/XOF Ask

  • نرخ فعلی:556.18
  • بالاترین قیمت روز:556.2
  • پایین ترین قیمت روز:556.18
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:556.2
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۳:۳۴
  • نرخ روز گذشته:562
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:5.82

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
556.18 ریال3:34:41
556.2 ریال1:10:42
نظرات