دلار / فرانک آفریقای غربی

  • سکه فروشان مجاز532.34
  • بالاترین قیمت روز:534.55
  • پایین ترین قیمت روز:532.34
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2.21
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:534.55
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۰۲:۰۳
  • نرخ روز گذشته:536
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.69%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:3.66

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
532.34 ریال16:02:03
534.55 ریال4:55:33
نظرات