شاخص یاب

دلار/ دلار کارائیب شرقی

  • نرخ فعلی:2.6882
  • بالاترین قیمت روز:2.6882
  • پایین ترین قیمت روز:2.6881
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:2.6881
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۰۷:۱۵
  • نرخ روز گذشته:2.6882
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار/ دلار کارائیب شرقی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار/ دلار کارائیب شرقی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.6882 ریال12:07:15
2.6881 ریال12:06:18
2.6882 ریال11:56:13
2.6881 ریال11:55:16
2.6882 ریال11:46:14
2.6881 ریال11:45:20
2.6882 ریال11:36:17
2.6881 ریال11:35:14
2.6882 ریال10:43:14
2.6881 ریال10:42:17
2.6882 ریال10:34:18
2.6881 ریال10:33:17
2.6882 ریال10:13:12
2.6881 ریال10:12:16
2.6882 ریال9:51:16
2.6881 ریال9:50:17
2.6882 ریال9:09:15
2.6881 ریال9:08:12
2.6882 ریال8:45:15
2.6881 ریال8:44:12
2.6882 ریال7:46:11
2.6881 ریال7:45:15
2.6882 ریال7:37:11
2.6881 ریال7:36:14
2.6882 ریال7:33:15
2.6881 ریال7:32:12
2.6882 ریال7:06:13
2.6881 ریال7:05:12
2.6882 ریال6:33:13
2.6881 ریال6:32:11
2.6882 ریال6:07:02
2.6881 ریال6:06:01
2.6882 ریال5:47:11
2.6881 ریال5:46:11
2.6882 ریال5:18:14
2.6881 ریال5:17:11
2.6882 ریال5:16:10
2.6881 ریال5:15:15
2.6882 ریال2:34:08
2.6881 ریال2:33:11
2.6882 ریال2:18:11
2.6881 ریال2:17:08
2.6882 ریال2:04:09
2.6881 ریال2:03:12
2.6882 ریال2:02:10
2.6881 ریال2:01:09
نظرات