شاخص یاب

دلار / دلار کارائیب شرقی

  • نرخ فعلی:2.717
  • بالاترین قیمت روز:2.717
  • پایین ترین قیمت روز:2.7169
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:2.7169
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۰۱:۱۱
  • نرخ روز گذشته:2.717
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / دلار کارائیب شرقی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار کارائیب شرقی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.717 ریال12:01:11
2.7169 ریال12:00:21
2.717 ریال11:09:13
2.7169 ریال11:08:11
2.717 ریال10:29:10
2.7169 ریال10:28:10
2.717 ریال9:25:11
2.7169 ریال9:24:12
2.717 ریال9:00:16
2.7169 ریال8:59:10
2.717 ریال8:56:10
2.7169 ریال8:55:11
2.717 ریال8:15:14
2.7169 ریال8:14:10
2.717 ریال7:22:09
2.7169 ریال7:21:12
2.717 ریال6:56:09
2.7169 ریال6:55:10
2.717 ریال5:49:09
2.7169 ریال5:48:12
2.717 ریال3:41:08
2.7169 ریال3:40:11
2.717 ریال0:36:10
2.7169 ریال0:35:08
نظرات