USD/XAF Ask

  • نرخ فعلی:556.17
  • بالاترین قیمت روز:556.2
  • پایین ترین قیمت روز:556.17
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:556.2
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۳:۳۴
  • نرخ روز گذشته:558.22
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.37%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2.05

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
556.17 ریال3:34:41
556.2 ریال1:10:42
نظرات