شاخص یاب

دلار / فرانک آفریقا

  • نرخ فعلی:562.79
  • بالاترین قیمت روز:562.79
  • پایین ترین قیمت روز:562.79
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:562.79
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۶:۴۳
  • نرخ روز گذشته:559.59
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.57%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:3.2

نمودار کندل استیک دلار / فرانک آفریقا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / فرانک آفریقا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
562.79 ریال4:36:43
562.79 ریال4:35:30
نظرات