شاخص یاب

دلار / فرانک آفریقا

  • نرخ فعلی:573.89
  • بالاترین قیمت روز:573.89
  • پایین ترین قیمت روز:572.9
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.99
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:572.9
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۵:۰۹
  • نرخ روز گذشته:574.14
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.25

نمودار کندل استیک دلار / فرانک آفریقا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / فرانک آفریقا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
573.89 ریال15:35:09
572.9 ریال4:32:09
نظرات