دلار / فرانک آفریقا

  • نرخ فعلی:557.57
  • بالاترین قیمت روز:557.57
  • پایین ترین قیمت روز:556.34
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.23
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:556.34
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۳:۲۱
  • نرخ روز گذشته:556.82
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.75

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
557.57 ریال4:33:21
556.34 ریال1:32:21
نظرات