دلار / فرانک آفریقا

  • سکه فروشان مجاز532.29
  • بالاترین قیمت روز:534.56
  • پایین ترین قیمت روز:532.29
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2.27
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:534.56
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۰۲:۰۳
  • نرخ روز گذشته:532.28
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.01

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
532.29 ریال16:02:03
534.56 ریال4:55:33
نظرات