شاخص یاب

دلار / دونگ ویتنام

  • نرخ فعلی:23313.5
  • بالاترین قیمت روز:23313.5
  • پایین ترین قیمت روز:23003.4
  • بیشترین مقدار نوسان روز:310.1
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:23,003.4
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۴۷:۱۳
  • نرخ روز گذشته:23,310.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:3

نمودار کندل استیک دلار / دونگ ویتنام در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دونگ ویتنام در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
23,313.5 ریال11:47:13
23,003.4 ریال3:32:11
نظرات