شاخص یاب

دلار / دونگ ویتنام

  • نرخ فعلی:22990.5
  • بالاترین قیمت روز:23302
  • پایین ترین قیمت روز:22911.2
  • بیشترین مقدار نوسان روز:365.3
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.24%
  • نرخ بازگشایی بازار:22,911.2
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۵:۰۹
  • نرخ روز گذشته:23,276.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.24%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:286

نمودار کندل استیک دلار / دونگ ویتنام در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دونگ ویتنام در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
22,990.5 ریال15:35:09
23,302 ریال11:33:12
23,276.5 ریال10:57:12
22,911.2 ریال4:32:09
نظرات