شاخص یاب

دلار / دونگ ویتنام

  • نرخ فعلی:22910
  • بالاترین قیمت روز:23234
  • پایین ترین قیمت روز:22910
  • بیشترین مقدار نوسان روز:324
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:23,089
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۲۴:۱۶
  • نرخ روز گذشته:22,912
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2

نمودار کندل استیک دلار / دونگ ویتنام در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دونگ ویتنام در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
22,910 ریال18:24:16
23,234 ریال17:17:46
23,234 ریال17:16:43
22,925.5 ریال17:15:35
23,234 ریال15:56:39
23,234 ریال15:55:28
22,925.5 ریال15:52:31
23,234 ریال15:44:42
22,927.5 ریال12:50:47
22,927.5 ریال12:49:30
23,089 ریال4:35:39
23,089 ریال4:34:32
نظرات