USD/VND - دلار آمریکا / دونگ ویتنام

  • نرخ فعلی:22745
  • بالاترین قیمت روز:23051
  • پایین ترین قیمت روز:22745
  • بیشترین مقدار نوسان روز:306
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:23,038
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۱۷
  • نرخ روز گذشته:22,745
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
22,745 ریال18:17:46
23,051 ریال15:47:24
22,747.5 ریال12:53:30
23,002 ریال4:35:26
23,038 ریال2:11:59
نظرات