شاخص یاب

دلار / سوم ازبکستان

  • نرخ فعلی:8005
  • بالاترین قیمت روز:8011.4
  • پایین ترین قیمت روز:8000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:9.8
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.06%
  • نرخ بازگشایی بازار:8,011.4
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۵۸:۲۲
  • نرخ روز گذشته:8,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:5

نمودار کندل استیک دلار / سوم ازبکستان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / سوم ازبکستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
8,005 ریال21:58:22
8,000 ریال18:05:23
8,009.8 ریال15:38:22
8,011.4 ریال4:32:15
نظرات