USD/UZS - دلار آمریکا / سوم ازبکستان

  • نرخ فعلی:8130
  • بالاترین قیمت روز:8130
  • پایین ترین قیمت روز:8112.7
  • بیشترین مقدار نوسان روز:17.3
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:8,130
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۳۸
  • نرخ روز گذشته:8,125
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:5

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
8,130 ریال17:38:29
8,112.7 ریال15:50:38
8,121.6 ریال4:35:20
8,127.5 ریال2:11:22
8,130 ریال0:14:22
نظرات