شاخص یاب

دلار / سوم ازبکستان

  • نرخ فعلی:7868.7
  • بالاترین قیمت روز:7921
  • پایین ترین قیمت روز:7868.7
  • بیشترین مقدار نوسان روز:52.3
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:7,921
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۵:۳۹
  • نرخ روز گذشته:7,920
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.65%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:51.3

نمودار کندل استیک دلار / سوم ازبکستان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / سوم ازبکستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7,868.7 ریال4:35:39
7,868.7 ریال4:34:32
7,921 ریال1:42:28
نظرات