شاخص یاب

دلار / سوم ازبکستان

  • نرخ فعلی:7861.7
  • بالاترین قیمت روز:7861.7
  • پایین ترین قیمت روز:7830
  • بیشترین مقدار نوسان روز:31.7
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:7,830
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۴۲:۵۰
  • نرخ روز گذشته:7,831
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.39%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:30.7

نمودار کندل استیک دلار / سوم ازبکستان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / سوم ازبکستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7,861.7 ریال4:42:50
7,861.7 ریال4:42:09
7,861.7 ریال4:41:43
7,861.7 ریال4:40:56
7,830 ریال1:01:34
7,830 ریال1:00:33
نظرات