دلار / سوم ازبکستان

  • نرخ فعلی:8146.8
  • بالاترین قیمت روز:8146.8
  • پایین ترین قیمت روز:8115
  • بیشترین مقدار نوسان روز:31.8
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:8,115
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۲:۴۳
  • نرخ روز گذشته:8,108
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.48%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:38.8

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
8,146.8 ریال4:32:43
8,115 ریال0:43:40
نظرات