دلار / پزو اوروئوگه

  • نرخ فعلی:30.298
  • بالاترین قیمت روز:30.298
  • پایین ترین قیمت روز:30.232
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.07
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:30.232
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۳:۲۱
  • نرخ روز گذشته:30.67
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.23%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.372

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
30.298 ریال4:33:21
30.232 ریال1:32:21
نظرات