شاخص یاب

دلار / پزو اوروئوگه

  • نرخ فعلی:32.38
  • بالاترین قیمت روز:32.55
  • پایین ترین قیمت روز:32.051
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.53%
  • نرخ بازگشایی بازار:32.051
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۶:۰۹
  • نرخ روز گذشته:32.55
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.53%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.17

نمودار کندل استیک دلار / پزو اوروئوگه در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پزو اوروئوگه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
32.38 ریال15:36:09
32.55 ریال10:57:12
32.051 ریال4:32:09
نظرات