شاخص یاب

دلار / پزو اوروئوگه

  • نرخ فعلی:32.7
  • بالاترین قیمت روز:32.7
  • پایین ترین قیمت روز:32.292
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.41
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:32.292
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۴۷:۱۳
  • نرخ روز گذشته:32.71
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.01

نمودار کندل استیک دلار / پزو اوروئوگه در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پزو اوروئوگه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
32.7 ریال11:47:13
32.292 ریال3:32:11
نظرات