شاخص یاب

دلار / پزو اوروئوگه

  • نرخ فعلی:31.02
  • بالاترین قیمت روز:31.02
  • پایین ترین قیمت روز:31.02
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:31.02
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۶:۴۰
  • نرخ روز گذشته:31.25
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.74%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.23

نمودار کندل استیک دلار / پزو اوروئوگه در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پزو اوروئوگه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
31.02 ریال4:36:40
31.02 ریال4:35:30
نظرات