شاخص یاب

دلار / پزو اوروئوگه

  • نرخ فعلی:31.83
  • بالاترین قیمت روز:31.83
  • پایین ترین قیمت روز:31.318
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.51
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:31.318
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۲۷:۳۹
  • نرخ روز گذشته:31.83
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / پزو اوروئوگه در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پزو اوروئوگه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
31.83 ریال15:27:39
31.318 ریال13:12:30
نظرات