شاخص یاب

دلار / پزو اوروئوگه

  • نرخ فعلی:33.01
  • بالاترین قیمت روز:33.427
  • پایین ترین قیمت روز:33
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.43
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:33.427
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۴۰:۱۸
  • نرخ روز گذشته:32.89
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.36%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.12

نمودار کندل استیک دلار / پزو اوروئوگه در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پزو اوروئوگه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
33.01 ریال14:40:18
33 ریال11:47:16
33.427 ریال3:33:12
نظرات