شاخص یاب

دلار / پزو اوروئوگه

  • نرخ فعلی:31.982
  • بالاترین قیمت روز:31.982
  • پایین ترین قیمت روز:31.42
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.56
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:31.847
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۸:۱۷
  • نرخ روز گذشته:31.26
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.31%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.722

نمودار کندل استیک دلار / پزو اوروئوگه در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پزو اوروئوگه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
31.982 ریال15:38:17
31.42 ریال12:52:10
31.42 ریال12:50:57
31.847 ریال4:42:50
31.847 ریال4:42:09
31.847 ریال4:41:43
31.847 ریال4:40:56
نظرات