شاخص یاب

دلار / شیلینگ اوگانادا

  • نرخ فعلی:3686.1
  • بالاترین قیمت روز:3687.6
  • پایین ترین قیمت روز:3686.1
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:3,687.6
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۶:۱۰
  • نرخ روز گذشته:3,695.6
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.26%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:9.5

نمودار کندل استیک دلار / شیلینگ اوگانادا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / شیلینگ اوگانادا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3,686.1 ریال15:36:10
3,687.6 ریال4:32:09
نظرات