دلار / شیلینگ اوگانادا

  • نرخ فعلی:3772.5
  • بالاترین قیمت روز:3772.5
  • پایین ترین قیمت روز:3772.5
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:3,772.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۲:۴۳
  • نرخ روز گذشته:3,750.3
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.59%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:22.2

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3,772.5 ریال4:32:43
نظرات