USD/UAH - دلار آمریکا / هریونیا اوکراین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک USD/UAH - دلار آمریکا / هریونیا اوکراین در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 27 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.0784 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.29%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 27 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.0784 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.29%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 26 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.0784 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.15%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 26 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.0784 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.15%