شاخص یاب

دلار / هریونیا اوکراین

  • نرخ فعلی:26.49
  • بالاترین قیمت روز:26.49
  • پایین ترین قیمت روز:26.402
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.09
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:26.402
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۳۴:۵۱
  • نرخ روز گذشته:26.549
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.22%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.059

نمودار کندل استیک دلار / هریونیا اوکراین در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / هریونیا اوکراین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
26.49 ریال23:34:51
26.4825 ریال23:33:48
26.49 ریال23:11:37
26.49 ریال23:10:29
26.4825 ریال23:09:31
26.49 ریال19:47:32
26.49 ریال19:46:31
26.4825 ریال19:45:36
26.49 ریال18:54:28
26.4825 ریال18:53:34
26.49 ریال17:42:32
26.4825 ریال17:40:26
26.49 ریال17:00:44
26.4825 ریال16:59:31
26.49 ریال15:44:42
26.402 ریال4:35:39
26.402 ریال4:34:32
نظرات