USD/TZS Ask

  • نرخ فعلی:2279.4
  • بالاترین قیمت روز:2279.6
  • پایین ترین قیمت روز:2279.4
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.2
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,279.6
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۳:۳۴
  • نرخ روز گذشته:2,249.9
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.31%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:29.5

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2,279.4 ریال3:34:41
2,279.6 ریال1:10:42
نظرات