کالایاب
شاخص یاب

دلار / دلار تایوان

  • نرخ فعلی:30.842
  • بالاترین قیمت روز:30.853
  • پایین ترین قیمت روز:30.83
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:30.841
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۳۸:۱۶
  • نرخ روز گذشته:30.85
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.008

نمودار کندل استیک دلار / دلار تایوان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار تایوان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
30.842 ریال5:38:16
30.844 ریال5:35:17
30.836 ریال5:34:15
30.833 ریال5:33:18
30.83 ریال5:32:16
30.837 ریال5:30:28
30.841 ریال5:29:15
30.836 ریال5:27:20
30.841 ریال5:24:23
30.851 ریال5:23:16
30.837 ریال5:22:14
30.846 ریال5:21:20
30.853 ریال5:18:18
30.838 ریال5:17:15
30.837 ریال5:16:14
30.846 ریال5:11:13
30.835 ریال5:06:18
30.836 ریال5:00:31
30.837 ریال4:57:17
30.847 ریال4:56:14
30.839 ریال4:53:13
30.841 ریال4:52:15
30.839 ریال4:46:13
30.84 ریال4:45:19
30.839 ریال4:43:14
30.84 ریال4:42:18
30.839 ریال4:41:13
30.84 ریال4:40:17
30.839 ریال4:30:27
30.84 ریال4:29:14
30.839 ریال4:28:14
30.84 ریال4:27:18
30.839 ریال4:26:13
30.84 ریال4:25:14
30.839 ریال4:15:19
30.848 ریال4:14:14
30.839 ریال4:03:18
30.841 ریال4:02:14
30.839 ریال3:49:13
30.848 ریال3:48:19
30.849 ریال3:45:19
30.839 ریال3:44:13
30.848 ریال3:43:12
30.85 ریال3:42:18
30.838 ریال3:41:13
30.848 ریال3:40:17
30.838 ریال3:36:19
30.837 ریال3:35:17
30.839 ریال3:13:13
30.848 ریال3:12:16
30.839 ریال2:52:12
30.848 ریال2:51:16
30.838 ریال1:43:13
30.847 ریال1:42:17
30.838 ریال1:39:16
30.847 ریال1:33:16
30.839 ریال1:26:12
30.847 ریال1:25:13
30.839 ریال0:53:11
30.849 ریال0:37:11
30.837 ریال0:35:12
30.838 ریال0:31:12
30.837 ریال0:30:20
30.838 ریال0:28:11
30.83 ریال0:23:11
30.835 ریال0:21:15
30.841 ریال0:20:13
30.848 ریال0:17:10
30.841 ریال0:12:14
30.842 ریال0:11:10
30.841 ریال0:03:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات