شاخص یاب

دلار / دلار ترینیداد

  • نرخ فعلی:6.6096
  • بالاترین قیمت روز:6.6096
  • پایین ترین قیمت روز:6.5599
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.05
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:6.5944
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۶:۰۹
  • نرخ روز گذشته:6.5569
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.8%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0527

نمودار کندل استیک دلار / دلار ترینیداد در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار ترینیداد در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6.6096 ریال15:36:09
6.5615 ریال13:33:12
6.5611 ریال13:32:09
6.5607 ریال12:47:08
6.5605 ریال10:58:09
6.5599 ریال10:57:12
6.5944 ریال4:32:09
نظرات