دلار / دلار ترینیداد

  • نرخ فعلی:6.6221
  • بالاترین قیمت روز:6.6221
  • پایین ترین قیمت روز:6.6075
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:6.6075
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۴:۲۵
  • نرخ روز گذشته:6.6135
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0086

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6.6221 ریال4:34:25
6.6075 ریال1:32:21
نظرات