شاخص یاب

دلار / دلار ترینیداد

  • نرخ فعلی:6.8714
  • بالاترین قیمت روز:6.893
  • پایین ترین قیمت روز:6.8714
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.05%
  • نرخ بازگشایی بازار:6.893
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۳۲:۱۹
  • نرخ روز گذشته:6.8714
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / دلار ترینیداد در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار ترینیداد در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6.8714 ریال19:32:19
6.8746 ریال14:40:18
6.893 ریال3:32:10
نظرات