دلار / دلار ترینیداد

  • نرخ فعلی:6.959
  • بالاترین قیمت روز:6.959
  • پایین ترین قیمت روز:6.959
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:6.959
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۲:۴۳
  • نرخ روز گذشته:6.7969
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.38%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.1621

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6.959 ریال4:32:43
نظرات