دلار / لیره ترکیه

  • سکه فروشان مجاز3.9275
  • بالاترین قیمت روز:3.9378
  • پایین ترین قیمت روز:3.9212
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:3.9358
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۲۵:۳۶
  • نرخ روز گذشته:3.936
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.22%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0085

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.9275 ریال20:25:36
3.9256 ریال20:19:57
3.9239 ریال20:01:27
3.9235 ریال19:55:35
3.9234 ریال19:43:56
3.9236 ریال19:31:57
3.9221 ریال19:25:25
3.9212 ریال19:19:32
3.925 ریال19:13:33
3.9235 ریال19:07:26
3.9236 ریال19:01:54
3.9231 ریال18:56:17
3.9256 ریال18:49:30
3.9268 ریال18:43:42
3.9273 ریال18:37:59
3.9261 ریال18:25:20
3.9278 ریال18:13:29
3.9284 ریال18:07:28
3.9293 ریال17:49:37
3.934 ریال17:31:59
3.9312 ریال17:25:38
3.9304 ریال17:19:44
3.9337 ریال17:13:56
3.934 ریال17:01:29
3.9342 ریال16:55:56
3.9359 ریال16:43:32
3.9366 ریال16:37:48
3.9374 ریال16:31:28
3.9365 ریال16:13:15
3.9372 ریال16:07:52
3.9371 ریال16:01:42
3.9368 ریال15:49:24
3.9345 ریال15:37:41
3.9344 ریال15:31:30
3.9347 ریال15:13:24
3.9339 ریال15:07:44
3.9336 ریال14:55:58
3.9318 ریال14:43:24
3.9324 ریال14:37:49
3.9335 ریال14:31:30
3.9339 ریال14:13:43
3.9342 ریال14:07:42
3.9369 ریال13:55:47
3.9351 ریال13:49:27
3.9349 ریال13:43:19
3.9378 ریال13:37:08
3.9376 ریال13:31:37
3.9353 ریال13:19:17
3.9358 ریال13:13:57
3.9317 ریال13:01:30
3.9333 ریال12:49:19
3.9325 ریال12:43:29
3.9303 ریال12:37:42
3.9308 ریال12:31:18
3.93 ریال12:25:41
3.9298 ریال12:19:16
3.9287 ریال12:13:22
3.9307 ریال12:07:20
3.9312 ریال12:01:46
3.9314 ریال11:49:46
3.9319 ریال11:43:22
3.9292 ریال11:37:53
3.9283 ریال11:31:43
3.9268 ریال11:19:20
3.9267 ریال11:01:40
3.9269 ریال10:55:56
3.9261 ریال10:49:21
3.9274 ریال10:31:18
3.9291 ریال10:25:08
3.9292 ریال10:19:18
3.9308 ریال10:07:09
3.9316 ریال9:49:45
3.9326 ریال9:37:14
3.9307 ریال9:31:17
3.9305 ریال9:25:49
3.9299 ریال9:19:13
3.9282 ریال9:13:23
3.9256 ریال9:07:44
3.9278 ریال9:01:17
3.9277 ریال8:55:48
3.9267 ریال8:37:15
3.9278 ریال8:31:05
3.9267 ریال8:13:23
3.9279 ریال8:07:13
3.9267 ریال8:01:17
3.9281 ریال7:55:11
3.9291 ریال7:49:12
3.929 ریال7:37:08
3.9289 ریال7:31:23
3.9282 ریال7:19:13
3.928 ریال7:13:37
3.9294 ریال7:07:12
3.929 ریال7:01:48
3.9281 ریال6:55:40
3.9289 ریال6:43:19
3.9293 ریال6:37:14
3.93 ریال6:25:35
3.931 ریال6:13:17
3.9308 ریال6:07:15
3.9305 ریال5:49:30
3.9311 ریال5:43:22
3.9315 ریال5:37:10
3.9323 ریال5:31:50
3.9327 ریال5:19:35
3.933 ریال5:13:21
3.9331 ریال5:07:19
3.9341 ریال5:01:33
3.933 ریال4:55:13
3.9332 ریال4:49:32
3.9324 ریال4:43:08
3.9325 ریال4:37:49
3.9337 ریال4:13:44
3.9335 ریال4:01:17
3.9327 ریال3:55:13
3.9334 ریال3:44:02
3.9338 ریال3:37:31
3.9335 ریال3:31:44
3.9348 ریال3:13:50
3.9364 ریال3:01:16
3.9369 ریال2:55:17
3.9367 ریال2:49:46
3.9364 ریال2:43:07
3.9367 ریال2:37:12
3.9376 ریال2:25:38
3.936 ریال2:19:51
3.9363 ریال2:07:14
3.935 ریال1:55:26
3.9353 ریال1:44:02
3.9352 ریال1:37:12
3.9356 ریال1:25:15
3.936 ریال1:01:42
3.9358 ریال0:55:19
3.9354 ریال0:49:58
3.9337 ریال0:37:41
3.9365 ریال0:31:36
3.935 ریال0:25:40
3.9358 ریال0:19:11
نظرات