شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / لیره ترکیه

  • نرخ فعلی:5.7072
  • بالاترین قیمت روز:5.71
  • پایین ترین قیمت روز:5.6976
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.08%
  • نرخ بازگشایی بازار:5.6977
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۲۵:۰۵
  • نرخ روز گذشته:5.6979
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.16%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0093

نمودار کندل استیک دلار / لیره ترکیه در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / لیره ترکیه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
5.7072 ریال11:25:05
5.7072 ریال11:25:05
5.7068 ریال11:23:04
5.7067 ریال11:21:12
5.7066 ریال11:19:04
5.7077 ریال11:17:04
5.7076 ریال11:15:15
5.7076 ریال11:15:14
5.7079 ریال11:13:04
5.7077 ریال11:11:04
5.7071 ریال11:09:12
5.7065 ریال11:07:04
5.7063 ریال11:05:05
5.7063 ریال11:05:04
5.7061 ریال11:03:13
5.7082 ریال11:01:05
5.707 ریال10:59:03
5.7057 ریال10:57:13
5.704 ریال10:55:05
5.704 ریال10:55:04
5.7023 ریال10:53:03
5.7029 ریال10:51:12
5.703 ریال10:49:03
5.704 ریال10:47:04
5.7055 ریال10:45:14
5.7055 ریال10:45:13
5.705 ریال10:43:04
5.7067 ریال10:41:04
5.7061 ریال10:39:12
5.7065 ریال10:37:04
5.7067 ریال10:35:05
5.7067 ریال10:35:05
5.7059 ریال10:33:12
5.7083 ریال10:31:05
5.7074 ریال10:29:03
5.708 ریال10:27:12
5.7063 ریال10:25:05
5.7063 ریال10:25:04
5.7073 ریال10:23:04
5.7057 ریال10:21:12
5.7069 ریال10:19:04
5.706 ریال10:17:03
5.7063 ریال10:15:14
5.7063 ریال10:15:14
5.7052 ریال10:13:04
5.703 ریال10:11:04
5.706 ریال10:09:13
5.705 ریال10:07:04
5.7059 ریال10:05:05
5.7059 ریال10:05:04
5.7095 ریال10:03:12
5.7064 ریال10:01:04
5.7063 ریال9:59:03
5.7049 ریال9:57:12
5.7047 ریال9:55:05
5.7047 ریال9:55:04
5.7055 ریال9:53:03
5.7039 ریال9:51:11
5.7053 ریال9:49:03
5.7061 ریال9:47:03
5.7066 ریال9:45:14
5.7066 ریال9:45:13
5.7076 ریال9:43:04
5.7097 ریال9:41:03
5.7088 ریال9:39:12
5.7098 ریال9:37:04
5.7094 ریال9:35:05
5.7094 ریال9:35:04
5.7095 ریال9:33:12
5.708 ریال9:31:04
5.7097 ریال9:29:03
5.7092 ریال9:27:12
5.7089 ریال9:25:05
5.7089 ریال9:25:04
5.7085 ریال9:23:04
5.7086 ریال9:21:12
5.7085 ریال9:19:04
5.7081 ریال9:17:04
5.7066 ریال9:15:15
5.7066 ریال9:15:14
5.7067 ریال9:13:04
5.7065 ریال9:11:03
5.708 ریال9:07:03
5.7063 ریال9:05:04
5.7063 ریال9:05:04
5.7066 ریال9:01:04
5.7073 ریال8:59:03
5.707 ریال8:57:12
5.7051 ریال8:55:04
5.704 ریال8:53:03
5.705 ریال8:51:13
5.7049 ریال8:49:04
5.7055 ریال8:47:04
5.7035 ریال8:45:13
5.7035 ریال8:45:13
5.7027 ریال8:43:04
5.7045 ریال8:41:04
5.7049 ریال8:39:13
5.7038 ریال8:37:04
5.7031 ریال8:35:04
5.7022 ریال8:33:13
5.7024 ریال8:31:04
5.7037 ریال8:29:04
5.7038 ریال8:27:12
5.7042 ریال8:25:05
5.7042 ریال8:25:04
5.7037 ریال8:19:03
5.7045 ریال8:17:04
5.7048 ریال8:15:15
5.7048 ریال8:15:13
5.7053 ریال8:13:04
5.7036 ریال8:11:04
5.7025 ریال8:09:12
5.7037 ریال8:07:03
5.7024 ریال8:05:05
5.7024 ریال8:05:04
5.7036 ریال8:01:04
5.703 ریال7:59:04
5.7024 ریال7:55:05
5.7024 ریال7:55:04
5.7022 ریال7:53:04
5.7023 ریال7:51:12
5.7022 ریال7:49:04
5.7021 ریال7:47:03
5.7019 ریال7:45:14
5.7019 ریال7:45:13
5.7018 ریال7:43:04
5.7016 ریال7:41:03
5.7018 ریال7:37:04
5.7019 ریال7:35:04
5.7019 ریال7:35:04
5.7035 ریال7:33:12
5.7032 ریال7:31:04
5.702 ریال7:29:03
5.7019 ریال7:27:12
5.7029 ریال7:25:04
5.7029 ریال7:25:04
5.7033 ریال7:23:03
5.7017 ریال7:21:11
5.7016 ریال7:19:03
5.7018 ریال7:17:04
5.7031 ریال7:13:04
5.7018 ریال7:11:03
5.702 ریال7:09:11
5.7033 ریال7:07:04
5.7034 ریال7:05:05
5.7034 ریال7:05:04
5.7022 ریال7:03:12
5.7034 ریال7:01:04
5.7025 ریال6:59:04
5.7016 ریال6:57:11
5.7017 ریال6:55:05
5.7017 ریال6:55:05
5.7039 ریال6:53:04
5.7038 ریال6:51:12
5.7026 ریال6:49:04
5.7016 ریال6:47:03
5.7015 ریال6:45:13
5.7015 ریال6:45:12
5.7014 ریال6:43:04
5.702 ریال6:41:04
5.7009 ریال6:39:12
5.7012 ریال6:37:12
5.7006 ریال6:31:05
5.7004 ریال6:29:03
5.7011 ریال6:27:12
5.7012 ریال6:25:04
5.7012 ریال6:25:04
5.7009 ریال6:23:04
5.7013 ریال6:21:13
5.7009 ریال6:19:04
5.701 ریال6:17:03
5.7015 ریال6:15:17
5.7015 ریال6:15:17
5.7011 ریال6:13:04
5.7021 ریال6:11:03
5.7025 ریال6:07:04
5.7027 ریال6:05:05
5.7027 ریال6:05:05
5.7028 ریال6:03:15
5.7021 ریال6:01:05
5.7028 ریال5:59:04
5.7014 ریال5:57:12
5.7017 ریال5:55:05
5.7017 ریال5:55:04
5.7027 ریال5:53:04
5.7037 ریال5:51:13
5.7032 ریال5:47:05
5.7039 ریال5:45:14
5.7039 ریال5:45:14
5.702 ریال5:43:03
5.7031 ریال5:41:04
5.7025 ریال5:39:12
5.7024 ریال5:37:04
5.7036 ریال5:35:05
5.7036 ریال5:35:04
5.7024 ریال5:33:13
5.7037 ریال5:31:05
5.704 ریال5:29:03
5.7022 ریال5:27:13
5.7024 ریال5:25:04
5.7039 ریال5:23:04
5.705 ریال5:21:12
5.7038 ریال5:19:03
5.7037 ریال5:15:15
5.7037 ریال5:15:13
5.7029 ریال5:13:03
5.7027 ریال5:11:03
5.7038 ریال5:09:13
5.7039 ریال5:05:05
5.7039 ریال5:05:04
5.7041 ریال5:03:11
5.7044 ریال4:59:03
5.7043 ریال4:55:04
5.7043 ریال4:55:04
5.7035 ریال4:53:03
5.7033 ریال4:51:12
5.7028 ریال4:49:03
5.7036 ریال4:47:04
5.703 ریال4:45:13
5.703 ریال4:45:12
5.7031 ریال4:43:04
5.7049 ریال4:41:03
5.703 ریال4:39:11
5.7037 ریال4:37:03
5.7049 ریال4:35:04
5.7049 ریال4:35:04
5.7048 ریال4:33:12
5.7033 ریال4:31:04
5.7047 ریال4:29:04
5.7031 ریال4:27:11
5.7047 ریال4:23:03
5.7048 ریال4:21:12
5.7033 ریال4:19:04
5.7036 ریال4:17:04
5.7031 ریال4:15:13
5.7031 ریال4:15:13
5.7048 ریال4:13:04
5.7049 ریال4:11:03
5.7047 ریال4:09:11
5.7045 ریال4:07:03
5.7026 ریال4:05:05
5.7026 ریال4:05:04
5.7025 ریال4:03:12
5.7041 ریال4:01:05
5.7026 ریال3:59:03
5.7037 ریال3:57:12
5.7021 ریال3:55:05
5.7021 ریال3:55:04
5.7023 ریال3:53:03
5.7022 ریال3:51:12
5.7019 ریال3:49:04
5.7038 ریال3:45:13
5.7038 ریال3:45:13
5.7036 ریال3:43:04
5.7033 ریال3:41:04
5.7035 ریال3:39:11
5.7039 ریال3:37:03
5.7033 ریال3:33:11
5.7024 ریال3:31:04
5.7012 ریال3:29:03
5.7008 ریال3:27:12
5.7012 ریال3:25:05
5.7012 ریال3:25:04
5.7008 ریال3:19:04
5.7045 ریال3:17:03
5.7034 ریال3:15:14
5.7034 ریال3:15:13
5.7013 ریال3:11:04
5.7015 ریال3:09:11
5.7003 ریال3:07:04
5.7037 ریال3:05:04
5.7037 ریال3:05:04
5.7044 ریال3:03:12
5.701 ریال2:59:04
5.7011 ریال2:55:04
5.7011 ریال2:55:04
5.7012 ریال2:53:04
5.7013 ریال2:47:03
5.7009 ریال2:45:14
5.7009 ریال2:45:13
5.7044 ریال2:43:04
5.7011 ریال2:41:03
5.701 ریال2:39:11
5.7044 ریال2:37:04
5.7041 ریال2:35:05
5.7041 ریال2:35:04
5.7007 ریال2:33:11
5.703 ریال2:29:04
5.7024 ریال2:27:12
5.7025 ریال2:25:04
5.7025 ریال2:25:04
5.7023 ریال2:23:03
5.7024 ریال2:21:12
5.7075 ریال2:19:03
5.7032 ریال2:17:04
5.7088 ریال2:15:14
5.7088 ریال2:15:13
5.7035 ریال2:13:03
5.7032 ریال2:11:03
5.7036 ریال2:07:03
5.7088 ریال2:05:04
5.704 ریال2:03:11
5.7039 ریال2:01:04
5.71 ریال1:59:03
5.7037 ریال1:55:04
5.7037 ریال1:55:04
5.7034 ریال1:53:03
5.705 ریال1:51:11
5.7045 ریال1:49:03
5.7053 ریال1:47:03
5.7049 ریال1:45:13
5.7049 ریال1:45:12
5.7052 ریال1:43:04
5.7038 ریال1:41:03
5.7039 ریال1:39:12
5.6993 ریال1:37:03
5.7026 ریال1:35:04
5.7026 ریال1:35:04
5.7023 ریال1:33:11
5.7008 ریال1:31:04
5.7034 ریال1:29:04
5.7013 ریال1:27:11
5.6998 ریال1:25:04
5.6998 ریال1:25:04
5.7007 ریال1:21:12
5.7006 ریال1:19:04
5.7002 ریال1:17:04
5.6999 ریال1:15:14
5.6999 ریال1:15:13
5.7004 ریال1:13:03
5.7001 ریال1:11:03
5.7007 ریال1:09:12
5.7011 ریال1:05:04
5.7011 ریال1:05:04
5.704 ریال1:03:12
5.7003 ریال1:01:04
5.6994 ریال0:59:04
5.7 ریال0:57:11
5.6993 ریال0:55:05
5.6993 ریال0:55:04
5.6996 ریال0:53:03
5.6994 ریال0:51:11
5.6997 ریال0:49:03
5.7001 ریال0:47:03
5.7003 ریال0:45:12
5.7003 ریال0:45:12
5.7007 ریال0:43:04
5.7003 ریال0:41:03
5.7001 ریال0:39:11
5.6997 ریال0:37:04
5.6983 ریال0:35:03
5.6985 ریال0:33:12
5.6977 ریال0:31:04
5.6982 ریال0:29:03
5.6983 ریال0:27:12
5.6986 ریال0:25:05
5.6986 ریال0:25:04
5.6982 ریال0:23:03
5.6979 ریال0:21:11
5.6981 ریال0:19:03
5.6986 ریال0:17:04
5.6987 ریال0:15:13
5.6987 ریال0:15:12
5.6985 ریال0:13:03
5.6978 ریال0:11:03
5.6976 ریال0:09:11
5.6977 ریال0:07:03
5.6978 ریال0:05:05
5.6978 ریال0:05:04
5.6977 ریال0:04:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات