شاخص یاب

دلار / دینار تونس

  • نرخ فعلی:2.8216
  • بالاترین قیمت روز:2.91
  • پایین ترین قیمت روز:2.807
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.09
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.9
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۱۷:۰۸
  • نرخ روز گذشته:2.8185
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.11%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0031

نمودار کندل استیک دلار / دینار تونس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دینار تونس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.8216 ریال20:17:08
2.8208 ریال19:57:11
2.82 ریال19:37:08
2.823 ریال19:17:08
2.8228 ریال18:58:08
2.8239 ریال18:37:08
2.8222 ریال18:17:08
2.8224 ریال17:57:11
2.8201 ریال17:37:08
2.8217 ریال17:17:07
2.91 ریال17:16:08
2.819 ریال16:57:10
2.8212 ریال16:37:08
2.8208 ریال16:17:08
2.8103 ریال15:57:11
2.8179 ریال15:37:08
2.8201 ریال15:17:08
2.82 ریال14:57:10
2.8106 ریال14:37:08
2.8195 ریال14:17:08
2.8177 ریال13:57:11
2.818 ریال13:37:08
2.8197 ریال13:17:08
2.818 ریال12:57:10
2.82 ریال12:37:08
2.8165 ریال12:17:08
2.807 ریال11:57:11
2.8172 ریال11:37:08
2.8155 ریال11:17:08
2.8175 ریال10:57:12
2.8158 ریال10:37:08
2.9 ریال1:52:08
نظرات