شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / دینار تونس

  • نرخ فعلی:2.843
  • بالاترین قیمت روز:2.845
  • پایین ترین قیمت روز:2.828
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.07%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.8401
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۵۲:۰۹
  • نرخ روز گذشته:2.8505
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.26%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0075

نمودار کندل استیک دلار / دینار تونس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دینار تونس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.843 ریال15:52:09
2.8427 ریال15:42:17
2.8402 ریال15:32:09
2.8417 ریال15:22:08
2.8442 ریال15:12:16
2.844 ریال15:02:08
2.8414 ریال14:52:08
2.8442 ریال14:42:15
2.8447 ریال14:32:07
2.842 ریال14:12:15
2.8449 ریال14:02:07
2.8414 ریال13:52:07
2.8446 ریال13:32:08
2.842 ریال13:22:06
2.845 ریال13:12:14
2.8357 ریال13:02:04
2.8291 ریال12:52:04
2.8293 ریال12:42:10
2.8437 ریال12:32:04
2.8344 ریال12:22:04
2.8354 ریال12:12:10
2.8442 ریال12:02:04
2.8347 ریال11:52:04
2.8348 ریال11:42:11
2.844 ریال11:32:04
2.8338 ریال11:22:04
2.828 ریال11:12:11
2.8336 ریال11:02:04
2.8334 ریال10:52:04
2.8357 ریال10:42:11
2.836 ریال10:32:04
2.8329 ریال10:22:04
2.8327 ریال10:02:04
2.8326 ریال9:52:04
2.8327 ریال9:42:12
2.8336 ریال9:32:04
2.8399 ریال9:22:04
2.8427 ریال9:02:04
2.8425 ریال8:42:11
2.8401 ریال8:35:06
2.8401 ریال8:35:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات