دلار / سومونی تاجیکستان

  • نرخ فعلی:8.8855
  • بالاترین قیمت روز:8.8855
  • پایین ترین قیمت روز:8.866
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:8.866
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۳:۲۱
  • نرخ روز گذشته:8.8738
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0117

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
8.8855 ریال4:33:21
8.866 ریال1:32:21
نظرات