شاخص یاب

دلار / سومونی تاجیکستان

  • نرخ فعلی:9.3171
  • بالاترین قیمت روز:9.3171
  • پایین ترین قیمت روز:9.2901
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:9.2901
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۶:۰۹
  • نرخ روز گذشته:9.3102
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0069

نمودار کندل استیک دلار / سومونی تاجیکستان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / سومونی تاجیکستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9.3171 ریال15:36:09
9.2901 ریال4:32:09
نظرات